Zapojenie našej školy do projektu ERASMUS+


V rámci projektu ERASMUS+ cezhraničnej spolupráce Košického samosprávneho kraja a maďarskej strednej odbornej školy v meste Kazinbarcika sa naša škola podieľala na tomto projekte.

V dňoch 9.11. až 14.11.2022 štyria maďarskí študenti vykonávali odborný výcvik v priestoroch našich dielní. Ich práca bola zameraná predovšetkým na zámočnícke a zváračské práce. Túto činnosť vykonávali pod odborným vedením Ing. Pavla Bábu.

V budúcnosti je plánovaná podobná odborná stáž aj našich žiakov v Maďarsku. Bude to na základe výberu žiakov z rôznych študijných odborov. Naši žiaci budú mať možnosť spoznať inú krajinu, jej zvyklosti ako aj odbornú výučbu.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: