Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

BUDE ZVEREJNENÉ

 


 

Ukážkové testy na prijímacie skúšky z minulých rokov:


Slovenský jazyk:

TEST1

TEST2

Matematika:

TEST1

TEST2

KRITÉRIÁ

pre prijatie na SOŠ PT Košice-Šaca pre jednotlivé študijné a učebné odbory:

 

Kritériá pre študijné odbory

  • 2262 K hutník operátor
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení
  • 2679 K mechanik mechatronik
  • 2697 K mechanik elektrotechnik
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  • 3918 M technické lýceum

 

PRÍLOHY:

Príloha 1 - študijné odbory
Príloha 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Príloha 4 - Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení žiaka

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314