Prijímacie konanie

ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné odbory s počtom žiakov:
 • 2262 K hutník operátor    -   28
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení   -   24
 • 2679 K mechanik mechatronik    -   30
 • 2697 K mechanik elektrotechnik    -    50
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    -  28
 • 3918 M technické lýceum    -   17

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovný učebný odbor:

 • 2464 H strojný mechanik    -   12
KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2024/2025:

ŠTUDIJNÉ ODBORY

UČEBNÝ ODBOR

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Súčasťou príloh je aj prihláška do systému duálneho vzdelávania, ktorá je v prílohe č.4 pre každý odbor zvlášť, alebo na  https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY do SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

Vyplnenú prihlášku je možné zaslať :

 • elektronicky oskenovanú na adresu:  RDurkac@sk.uss.com  

alebo

 • listinnú poštou na adresu:         
                                                           U. S. Steel Košice, s.r.o.
                                                            Ľudské zdroje, oddelenie
                                                                     Personálny servis
                                                            Vstupný areál U. S. Steel
                                                            044 54 Košice
                                                            Slovenská republika

https://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

Prihlášky pre systém duálneho vzdelávania v odbore - U.S.Steel Košice s.r.o.

ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2025/2026 otvorí nasledovné študijné odbory:
 • 2262 K hutník operátor
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik mechatronik
 • 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 3918 M technické lýceum

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku 2025/2026 otvorí nasledovný učebný odbor:

 • 2464 H strojný mechanik
KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2025/2026:

ŠTUDIJNÉ ODBORY

UČEBNÝ ODBOR

 

Modelové testy na prijímacie skúšky:


Slovenský jazyk:

TEST 1

TEST 2

Matematika:

TEST 1

TEST 2

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: