Tu umiestnite obsah stránky.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2019/2020

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

ZOZNAM PRIJATÝCH A NEPRIJATÝCH ŽIAKOV

1. termín:   

2.termín:  

KRITÉRIÁ: 

ŠTUDIJNÉ ODBORY - DUÁLNE VZDELÁVANIE:

Duálne vzdelávanie: U.S.Steel Košice http://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

UČEBNÉ ODBORY: