Tu umiestnite obsah stránky.

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

Termíny prijímacícj skúšok pre školský rok 2020/2021:

11.máj 2020 (1.kolo)

14. máj 2020 (2.kolo)


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

 

KRITÉRIÁ: 
ŠTUDIJNÉ ODBORY - DUÁLNE VZDELÁVANIE:

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

UČEBNÉ ODBORY: