Deň zážitkov s technikou


Pod záštitou nášho zriaďovateľa KSK sme 25.11.2023  privítali v priestoroch našej školy v rámci Dňa zážitkov s technikou žiakov základných škôl z Košíc a okolia ako aj ich rodičov. Prítomní boli aj  zamestnávatelia z regiónu a to U.S. Steel Košice s.r.o., Magna PT, Technická univerzita Košice,  SOS elektronic a budúci významný zamestnávateľ automobilka VOLVO. Návštevníci od zástupcov firiem dostali informácie o možnosti uplatnenia absolventov po skončení štúdia ako aj požiadavky na našu školu v oblasti  odborného vzdelávania.

Pre žiakov ZŠ sme pripravili rôzne stanovištia, kde sa mohli pod dohľadom našich pedagogických zamestnancov hravou formou zapojiť do aktivít, ktoré súvisia so vzdelávaním na našej škole. Najväčší záujem bol o prácu s robotmi, preteky na elektrickej  autodráhe a elektronické zapájanie. Záujemcovia si mohli vyskúšať aj elektronické testy na prijímacie skúšky, elektronické hry v anglickom jazyku ako si aj vyskúšať svoje fyzické zdatnosti v telocvični a v školskom bazéne.

 Zástupcovia KSK informovali o výstavbe kampusu na našej škole  a predstavili smerovanie školy v súvislosti s príchodom firmy  VOLVO.

Nás veľmi teší vysoká účasť rodičov a žiakov na tomto podujatí, kde sme chceli propagovať význam odborného vzdelávania pre košický región.         

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: