Projekt ERASMUS+


Dňa 5.2.2023 odcestovalo  v rámci projektu Erasmus+ 10 študentov  do Maďarska pod vedením Ing. Petra Husza, ktorého neskôr  vystriedal Ing. Pavol Bába.

Cez program ERASMUS + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy sa naši žiaci zúčastnili  projektu zvyšovania kvality technického rozhľadu. Projekt bol urečený pre žiakov študijných odborov – mechanik - elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení.

Projekt bol realizovaný v maďarských závodoch v metropole našich južných susedov, v Budapešti.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: