Finančná podpora

počas štúdia na SOŠ PT Košice-Šaca od spoločnosti U.S.Steel Košice

Prečo práve

 SOŠ priemyselných technológií, KOŠICE 

Výhody počas štúdia

  Podnikové štipendium
Až 400€ pre žiaka 1.ročníka, resp. až 800€ pre žiaka 1.ročníka odboru hutník operátor.

 Zdarma
Internát, bazén, telocvičňa, posilňovňa, kariérne poradenstvo, medzinárodné certifikáty

  Jednorázová odmena
100€ pri prihlásení sa na školu v odbore hutník operátor.

 Podnikové štipendium
pre žiakov odboru hutník operátor až do výšky 700€ za školský rok.

  Finančné zabezpečenie
Pre žiakov vyšších ročníkov finančné zabezpečenie podľa študijného priemeru.

  Možnosť získať pracovnú ponuku od U.S.Steel Košice ešte počas štúdia.

Jedinečná príležitosť pre mladých študentov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314