Vedenie školy

Na našich žiakoch nám záleží.

Zoznámte sa s vedením školy.

Riaditeľ školy

Ing. PETER SMOLNICKÝ

 sokolik@souhag.edu.sk

 055 72 60 100

Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

Mgr. LÝDIA SÝKOROVÁ

 sykorka.L@azet.sk

 055 72 60 254

Zástupca pre ekonomický úsek

Ing. VINCENT DUHOŇ

 ekonom.soskola@azet.sk

 055 72 60 103

Zástupca pre praktické vyučovanie

Bc. JÁN EIBEN

 projekt.souh@azet.sk

 055 72 60 102

Prázdny
Prázdny
Prázdny