Prázdny
Prázdny

VEDENIE
ŠKOLY

Prázdny

Riaditeľ školy

Ing. PETER SMOLNICKÝ

smolnicky@sossaca.sk
 055 72 60 100

 

Prázdny

Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

Mgr. LÝDIA SÝKOROVÁ

 sykorova@sossaca.sk
 055 72 60 254
 

Prázdny

Zástupca pre teoretické 
a praktické vyučovanie

Ing. PETER
HUSZ

 husz@sossaca.sk
 055 72 60 251

 

Prázdny

Vedúca
školského internátu


Ing. HENRIETA  MIHALIKOVÁ

mihalikova@sossaca.sk
 055 72 60 217

 

Prázdny

Vedúci Centra odborného vzdelávania a prípravy

Ing. PETER
VIDA

 vida@sossaca.sk
 055 72 60 102
 

 

Prázdny

Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku

Mgr. LUCIA
ČUPKOVÁ

 cupkova@sossaca.sk
 055 72 60 226

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: