PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

KÓD ODBORU: 2426 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S. Steel Košice, s.r.o., Rosenberg-slovakia, s.r.o.

Odborný výcvik prebieha aj na pracoviskách firmy  Magna PT s.r.o a Technickej univerzity Košice. 

Študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je štvorročný študijný odbor pre chlapcov aj dievčatá ukončený maturitnou skúškou a získaním výučného listu.

Študijný odbor je koncipovaný tak, aby absolventi boli profesijne dobre pripravení obsluhovať, opravovať, riadiť a organizovať výrobu na rôznych aj zložitých technických zariadeniach a so základnými predpokladmi pre ďalší odborný rast vo zvolenom odbore.

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa stáva kvalifikovaným odborným technickým pracovníkom schopným samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia.

Počas štúdia sa žiaci učia tvoriť a čítať technickú dokumentáciu, modelovať súčiastky a konštrukčné celky  s využitím CAD systémov, získavajú zručnosti pre vytvorenie modelov súčiastok na 3D tlačiarni pri dodržaní platných technických noriem. Získané vedomosti a zručnosti si prehlbujú pri programovaní CNC strojov v rôznych riadiacich systémoch.

Absolventi študijného odboru mechanik elektrotechnik sú po absolvovaní nástupnej praxe pripravení pracovať na pracoviskách firiem v týchto  pozíciách :

• programovanie a obsluha NC strojov,

• programovanie a obsluha priemyselných robotov,

• obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení pre ručné zváranie materiálov,

• obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,

• technologická príprava výroby - technológ, operátor prípravy výroby,

• konštrukčná príprava výroby - konštruktér,

• organizácia a riadenie - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: