PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

KÓD ODBORU: 2426 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - Rosenberg-slovakia, s.r.o.

Odborný výcvik prebieha aj na pracoviskách firmy  Magna PT s.r.o a Technickej univerzity Košice 

  Školský vzdelávací program odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  • 4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
  • výučný list a maturitné vysvedčenie
  • možnosť získať zvárací preukaz ZM1

Absolvent študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, a predovšetkým obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie (CAD-CAM - AutoCAD/Inventor), návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

Absolvent je pripravený i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie.

Počas štúdia sa učí programovať v riadiacich systémoch OPRATE, HEIDENHAIN, SINUMERIC 840d a v   ISO programovaní.

Absolvent je pripravený i na ručné zváranie materiálov, programovanie a obsluhu NC stroja, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie.

Počas štúdia sa učí programovať v riadiacich systémoch OPRATE, HEIDENHAIN, SINUMERIC 840d a v   ISO programovaní.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení sú pripravovaní­, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch a firmách na nasledujúcich pracoviskách:

Výrobná oblasť:

  • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov
  • programovanie a obsluha NC strojov
  • obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,
  • programovanie a obsluha priemyselného zváracieho robota.

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

  • technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
  • konštrukčnej prí­pravy výroby - konštruktér,
  • organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314