Programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

 

 

 

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list, zvárací preukaz, oprávnenie na rezanie kyslíkom a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná na získanie odborných vedomostí z technológie strojného obrábania na klasických, aj CNC strojoch a odborné vedomosti z technológie zvárania.

Praktický výcvik je zameraný na výcvik sústruženia, vŕtania, brúsenia, obsluhe  a programovania číslicovo obrábacích strojov.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia uplatnia pri obsluhe rôznych obrábacích strojov pre sústruženie, frézovanie, brúsenie a vŕtanie; pri programovaní a obsluhe číslicovo riadených obrábacích strojov, zváraní, programovaní a práci na zariadeniach pre zváranie, v technickej a technologickej príprave a riadení výrobného procesu.

Prázdny