Programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

 

 

 

4-ročný študijný odbor pre chlapcov a dievčatá
Absolventi získajú výučný list, zvárací preukaz, oprávnenie na rezanie kyslíkom a maturitné vysvedčenie,ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná na získanie odborných vedomostí z technológie strojného obrábania na klasických, aj CNC strojoch a odborné vedomosti z technológie zvárania.

Praktický výcvik je zameraný na výcvik sústruženia, vŕtania, brúsenia, obsluhe  a programovania číslicovo obrábacích strojov.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia uplatnia pri obsluhe rôznych obrábacích strojov pre sústruženie, frézovanie, brúsenie a vŕtanie; pri programovaní a obsluhe číslicovo riadených obrábacích strojov, zváraní, programovaní a práci na zariadeniach pre zváranie, v technickej a technologickej príprave a riadení výrobného procesu.

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     Učňovská 5 
     040 15 Košice - Šaca

  riaditel@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314