Prázdny

Maturity

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019
 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika


Interná časť maturitnej skúšky v riadnom termíne  sa na našej škole bude konať od 20.5.2019 do 24.5.2019.

Maturitný rozpis predmetov  praktickej a ústnej formy maturitnej skúšky podľa jednotlivých študijných odborov:

PČOZ – praktická časť odbornej zložky
TČOZ- teoretická časť odbornej zložky
SJL- slovenský jazyk a literatúra
ANJ- anglický jazyk
NEJ- nemecký jazyk

 

 

 

Pokyny pre žiakov

Písomné maturitné skúšky 12. - 14. marec 2019

  Pokyny pre žiakov na stiahnutie 

Na stiahnutie