Maturitné skúšky

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

Všetky ďalšie usmernenia na  http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/

 

 

 

 

 Pokyny pre žiakov

Písomné maturitné skúšky boli zrušené. Viď pokyn ministra http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/