Prázdny

Maturitné skúšky

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020
 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
 19. marec 2020 (štvrtok) – matematika


Interná časť maturitnej skúšky v riadnom termíne  sa na našej škole bude konať od 18.5.2020 do 22.5.2020.

Maturitný rozpis predmetov  praktickej a ústnej formy maturitnej skúšky podľa jednotlivých študijných odborov:

PČOZ – praktická časť odbornej zložky
TČOZ- teoretická časť odbornej zložky
SJL- slovenský jazyk a literatúra
ANJ- anglický jazyk
NEJ- nemecký jazyk

 

 

 

Pokyny pre žiakov

Písomné maturitné skúšky 17. - 19. marec 2020

  Pokyny pre žiakov na stiahnutie 

Na stiahnutie