Prázdny

Učitelia teoretického vyučovania:

Ing. Pavol BÁBA (odb. predmety STROJ) -    kabinet 302 /      strojárska učebňa  342
   kontakt:  baba@sossaca.sk

Mg- Radoslav BAČO (náboženská výchova)  -    kabinet 324
   kontakt:  baco@sossaca.sk   

Ing. Renáta BALTESOVÁ (ANJ - odb. predmety ELEKTRO) -    kabinet 308 /      odborná učebňa  elektro 143
 
 kontakt:  baltesova@sossaca.sk 

Mgr. Janka BOHŇÁKOVÁ (ANJ) -    kabinet 319 /      učebňa  anglického jazyka 343
 
 kontakt:  bohnakova@sossaca.sk 

Ing. Petra DEMETEROVÁ, PhD. (odb. predmety HUTNÍCKE)  -  kabinet 306 /      odborná učebňa hutníctva 140 
vedúca predmetovej komisie strojárskych a hutníckych predmetov
  kontakt:  demeterova@sossaca.sk 

Ing. Peter HANUŠIN (odborné predmety STROJ/HUTNÍCKE) -   kabinet 305 /      učebňa 245
 
 kontakt:  hanusin@sossaca.sk 

Mgr. Mária HLADONÍKOVÁ (MAT - FYZ) -  kabinet 317 /      učebňa  fyziky 132
   
kontakt:  hladonikova@sossaca.sk

Mgr. Eva HUDÁČKOVÁ (TSV - RUJ) -    kabinet TSV /     telocvičňa 
kontakt:  hudackova@sossaca.sk 

Mgr. Samuel IVAN (ANJ) -   kabinet 305 /      učebňa 246
 
 kontakt:  ivans@sossaca.sk

Ing. Petra KOMJÁTI-NAGYOVÁ (odborné predmety STROJ) -    kabinet 302 /      strojárska učebňa  233 
 
 kontakt:  komjati-nagyova@sossaca.sk 

Mgr. Kristína KOUASSI (ANJ - NEJ) - kabinet 307 /      učebňa  anglického jazyka 354
- vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
  kontakt:  kouassi@sossaca.sk

Mgr. Eva KOVALČÍKOVÁ (MAT-INF)  -  kabinet 312 /      tabletová učebňa 351
- vedúca predmetovej komisie MAT-FYZ - INF
- koordinátor vo výchove a vzdelávaní
  kontakt:  kovalcikovae@sossaca.sk

Ing. Katarína KOVALOVÁ, PhD. (odb. predmety STROJ) - kabinet 306 /      strojárska učebňa - učebňa TCK
- koordinátor pre prácu s mládežou

  kontakt:  kovalova@sossaca.sk

Igor PLATKO (SJL) -   kabinet 324 / učebňa  ekonomiky 338
   
kontakt:  platko@sossaca.sk

PaedDr. Jarmila PLAVČKOVÁ (SJL) - kabinet 307 /      učebňa  slovenského jazyka 345
- vedúca predmetovej komisie

  kontakt:  plavckova@sossaca.sk

Ing. Roman RADVÁK (odborné premety ELEKTRO) -  kabinet 301 /      elektro učebňa  239
 
 kontakt:  radvak@sossaca.sk

Mgr. Gabriela ŠPAKOVÁ (RUJ - OBN - ETV) -  kabinet 326 /      učebňa  ruského jazyka  a občianskej náuky 352
 výchovný a kariérny poradca
   
kontakt:  spakova@sossaca.sk 

Mgr. Monika VARGOVÁ (INF) - kabinet 312 /      učebňa  informatiky 107,     multimediálna učebňa  248
- školský digitálny kordinátor

  kontakt:  vargova@sossaca.sk

Ing. Peter VARHOLÍK (odborné predmety ELEKTRO) - kabinet 303 /      elektro učebňa 237
 vedúci predmetovej komisie elektro predmetov
   kontakt:  varholik@sossaca.sk

Ing. Jozef VAŠKO (odborné predmety  STROJ) -  kabinet 311 /     strojárska učebňa  238
 
 kontakt:  vasko@sossaca.sk

Mgr. Katarína VOLOVSKÁ (SJL) -  kabinet 308 /      učebňa  slovenského jazyka 340
 
 kontakt:  volovska@sossaca.sk

Ing. Anton VYŠNICKÝ (odborné predmety STROJ) -  kabinet 311 /      strojárska učebňa  236
 
 kontakt:  vysnicky@sossaca.sk  

Majstri odborného výcviku:

Bc. Mário TAMÁŠ  - hlavný majster ELEKTRO úseku
    kontakt:   tamas@sossaca.sk

PaedDr. Jana AUDYOVÁ (ELEKTRO)
  - vedúca predmetovej komisie  ELEKTRO úseku
    kontakt:  audyova@sossaca.sk

Mgr. Tomáš HOANG (ELEKTRO)
   kontakt:  hoang@sossaca.sk

Ing. Maroš IVAN (ELEKTRO)
   kontakt:  ivan@sossaca.sk

Viktor PACHOLSKÝ (ELEKTRO)
   kontakt:  pacholsky@sossaca.sk

Mgr. Štefan PROKOP (ELEKTRO)
   kontakt:  prokop@sossaca.sk

Ján VALKO (ELEKTRO)
   kontakt: 
 valko@sossaca.sk

 

Ing. Peter VIDA (STROJ) - hlavný majster STROJ úseku,
- vedúci Centra odborného vzdelávania a prípravy

 kontakt:  vida@sossaca.sk 

Mgr. Peter MACÁK (STROJ)
- vedúci predmetovej komisie STROJ úseku
  kontakt:  macak@sossaca.sk

Marián FICÍK (STROJ)
  kontakt:  ficik@sossaca.sk

Mgr. Attila HÁZIK (STROJ)
   kontakt:  hazik@sossaca.sk 

Ing. Daniela HRICOVÁ (U.S.Steel Košice)
  kontakt:  hricova@sossaca.sk 

Dušan HALUŠKA (STROJ)
  kontakt:  haluska@sossaca.sk

Peter KENTOŠ (STROJ)
  kontakt:  kentos@sossaca.sk

Tomáš PALENCSÁR (STROJ)
  kontakt:  palencsar@sossaca.sk

Slavomír PAPCÚN (STROJ)
  kontakt:  papcun@sossaca.sk

Štefan PORUBSKÝ (STROJ)
   kontakt:  porubsky@sossaca.sk

Róbert SABO (U.S.Steel Košice)
   kontakt:  sabo@sossaca.sk 

Ing. Roman SRNKA (STROJ)
  kontakt:  srnka@sossaca.sk

Vychovávatelia školského internátu:

Ing. Henrieta MIHALIKOVÁ - vedúca Školského internátu
kontakt:  mihalikova@sossaca.sk

Hildegarda SABOLČÁKOVÁ
kontakt:  sabolcakova@sossaca.sk

Ivana PILECKÁ
kontakt:  pilecka@sossaca.sk

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: