Pedagogický zbor

Učitelia:

 • Mgr. Hedviga ARBUTINOVÁ (MAT - FYZ)
 • Ing. Pavol BÁBA (odborné predmety STROJ)
 • Ing. Renáta BALTESOVÁ (ANJ - odborné predmety ELEKTRO)
 • Ing. Oľga BEHÁŇOVÁ (odborné predmety HUT - STROJ), predseda PK strojárskych predmetov
 • Mgr. Janka BOHŇÁKOVÁ (ANJ)
 • Ing. Magdaléna BROŽOVSKÁ (odborné predmety STROJ)
 • Ing. Peter ČERNÁK (odborné predmety ELEKTRO)
 • Mgr. Kvetoslava DÁVIDOVÁ (NEJ -  DEJ) - predseda PK cudzích jazykov  
 • Mgr. Richard GERGEĽ (ANJ - ETV - NAV)
 • Mgr. Mária HLADONÍKOVÁ (MAT)
 • Mgr. Eva HUDÁČKOVÁ (TEV - ETV),  predseda PK  TEV
 • Ing. Ján JUHÁS (odborné predmety STROJ)
 • Mgr. Eva KOVALČÍKOVÁ (MAT - INF), predseda PK MAT - FYZ - INF
 • Ing. Katarína KOVALOVÁ, PhD. (odborné predmety STROJ)
 • Mgr. Mária LENHARDTOVÁ (SJL)
 • Ing. Peter ORGONÁŠ (odborné predmety STROJ)
 • Igor PLATKO (SJL), predseda PK SJL
 • Mgr. Jarmila PLAVČKOVÁ (SJL)
 • Ing. Eva PUSKÁSOVÁ (odborné predmety STROJ)
 • Ing. Roman RADVÁK (odborné premety ELEKTRO)
 • Ing. Zdenka SKÁLOVÁ (EKO - OBN), predseda PK ON - D - EKO
 • Ing. Eva SRNKOVÁ (EKO - ANJ), technik OBP
 • Ing. Oľga SZEKERESSOVÁ (NEJ)
 • Mgr. Gabriela ŠPAKOVÁ (OBN - DEJ - ETV), výchovná poradkyňa
 • Mgr. Eva VALENTOVÁ (TEV - ETV)
 • Mgr. Monika VARGOVÁ (INF)
 • Ing. Peter VARHOLÍK (odborné predmety ELEKTRO), predseda PK elektro predmetov

Majstri OV:

 • Mgr. Jana AUDYOVÁ (ELEKTRO) - predseda PK ELEKTRO úseku
 • Bc. Ján EIBEN - hlavný majster STROJ úseku
 • Dušan HALUŠKA (STROJ)
 • Mgr. Tomáš HOANG (ELEKTRO)
 • Jozef IVANKO (STROJ)
 • Peter KENTOŠ (STROJ)
 • Bc. Toldy KOVÁČIK (STROJ)
 • Michal KUBÁNI (STROJ)
 • Bc. Július LUX (STROJ)
 • Mgr. Peter MACÁK (STROJ), predseda PK STROJ úseku
 • Viktor PACHOLSKÝ (ELEKTRO)
 • Bc. Juraj PARNAY (STROJ)
 • Štefan PORUBSKÝ (STROJ)
 • Mgr. Štefan PROKOP (ELEKTRO)
 • Ladislav SPIŠÁK (STROJ)
 • Bc. Mário TAMÁŠ (ELEKTRO),  hlavný majster ELEKTRO úseku

Vychovávatelia:

 • Mgr. Ján JACKO - vedúci Školského internátu
 • Ing. Peter HANUŠIN
 • Hildegarda SABOLČÁKOVÁ