Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI


Dňa 6.2.2024 sa predstavitelia našej školy zúčastnili záverečnej konferencie projektu
Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI” .

Svetová Banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (CuRI) usporiadala túto konferenciu za účelom zhodnotenia výsledkov, prezentácie úspechov, ale i načrtnutí nových výziev. Iniciatíva CuRI priniesla do stredného školstva už takmer 107 mil. eur.

 

Cieľom projektu bolo odstrániť nesúlad medzi ponukou škôl, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Riešená bola aj nedostatočná komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo zameriavali na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia.

 

Súčasťou podujatia bola aj výstava vybraných stredných odborných škôl, ktoré boli iniciatívou podporené.

 

Jednou z vystavujúcich bola aj naša škola s mini robotizovaným pracoviskom montáže modelu automobilu Volvo.

Súčasne sme absolvovali osobné stretnutia s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, poradcami Európskej investičnej banky, zástupcom U. S. Steel Košice a.s. a riaditeľmi vybraných SOŠ.

 

Foto: Výstavný stánok SOŠ PT. Zľava Ing. Ľubomír Gromoš – personálne odd. U. S. Steel Košice, a.s., Ing. Peter Smolnický – riaditeľ školy, Ing. Peter Vida – hlavný majster odborného výcviku

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: