Školenie na údržbu CNC strojov


 

Dňa 6.12.2023 sa v priestoroch nášho Centra odborného vzdelávania a prípravy uskutočnilo školenie na údržbu CNC strojov a výmeny prevádzkových kvapalín. Súčasťou bola aj údržbová diagnostika.

Školenie vykonala firma OEMETA bez nároku na odmenu.

Školenia sa zúčastnili majstri odborného výcviku a žiaci. 
Máme dohodu s firmou, že poskytnú aj ďalšie školenia súvisiace s CNC.
S možnosťou účasti budú informované aj iné školy ktoré majú CNC.

Chceme aj touto cestou vysloviť poďakovanie uvedenej firmy za pomoc pri odbornom vzdelávaní.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: