ROBOTIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A VIRTUÁLNA REALITA


Dňa 19.10.2023 sa v priestoroch našej školy konal workshop na tému ROBOTIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A VIRTUÁLNA REALITA. Boli prezentované výrobky čínskej firmy Dobot prostredníctvom zastupiteľskej firmy Mivasoft . Účastníkmi prezentácie boli zástupcovia stredných odborných škôl a Technickej univerzity v Košiciach.

Naša škola bola požiadaná o predvedenie pracoviska robotizácie, ktorého základom sú robotizované ramená Dobot a model autonómneho automobilu. Návštevníkom sa páčila aplikácia robotizácie v podobe modelu štvrtej priemyselnej revolúcie: skladové hospodárstvo – výroba – doprava – zákazník, a to v automatizovanom cykle.

Naším cieľom v rámci Centra odborného vzdelávania je poskytovať na tomto pracovisku vzdelávanie aj iným školám v oblasti logistiky dopravy, výroby a skladového hospodárstva.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: