Fotogaléria

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Žiť energiou

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

Regionálne kolo - nohejbal

Regionálne kolo - florbal

Regionálne kolo - stolný tenis

IT show

Účelové cvičenie

Školy idú na hokej

Exkurzia Laserkov Buzica

Svetový deň výživy

Festival vedy a techniky AMAVET -
krajská prehliadka

Projekt ERASMUS+, Budapešť

Regionálne kolo - bedminton

Regionálne kolo - futsal

Regionálne kolo v cezpoľnom behu

Odborný seminár  na tému Dobrovoľníctvo

Európsky deň jazykov

Land Rover 4x4 in Schools 2019, Nitra

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Exkurzia Rožňava - Banícke múzeum 31.5.2019

Prázdny
Prázdny

Rozlúčka s maturantmi - 10.5.2019

Branný súboj študentov 22.5.2019

Krajská športová olympiáda 

KOŽAZ a UC

Podpisy zmlúv - 5.4.2019

KFL - Študentský pohár

Deň Zeme

Atletika

ZENIT v strojárstve - celoštátne kolo
12. - 14.2.2019

Pohár silnoprúdara - 27.2.2019

Volejbal - regionálne kolo - 27. - 28.3.2019

Exkurzia AMAVET - Banská Bystrica
26. - 27.3.2019

Krajské kolo v plávaní - 18.1.2019

Deň otvorených dverí  - 7.2.2019

Mobilný odber krvi - 7.2.2019

Lyžiarsky výcvik - Jahodná
11. - 15.2.2019

Futsal - regionálne kolo  - 26.11.2018

Nohejbal - regionálne semifinále - 7.12.2018

Florbal - regionálne kolo - 10.12.2018

Vianočná rozlúčka - 21.12.2018

AMAVET - celoštátna prehliadka
7.11. - 10.11.2018

ZENIT v strojárstve - krajské kolo
19.11.2018

Deň študentstva - 20.11.2018

Imatrikulácia - 20.11.2018

Správna voľba povolania 
23. - 24.10.2018

Exkurzia Magna Getrag - 25.10.2018

Nohejbal - regionálne kolo - 26.10.2018

Erasmus+ - Budapešť 
7.10. - 29.10.2018

Svetový deň výživy - 16.10.2018

Stolný tenis - regionálne kolo
17.10.2018

Krajská prehliadka AMAVET - 18.10.2018

Bedminton - regionálne kolo 
23.10.2018

Cezpoľný beh - regionálne kolo 
26.9.2018

Cezpoľný beh - krajské kolo 
3.10.2018

Veľký futbal - regionálne kolo
10.10.2018

Exkurzia TUKE - I.P
15.10.2018


ŠKOLSKÝ ROK 2017/20
18

Kurz ochrany života a zdravia - 3.ročník  (21. - 23.5.2018)

Exkurzia Bratislava   - 9. - 10.5.2018

Prázdny
Prázdny


 

Rozlúčka - maturanti

Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní

Exkurzia - ZVL Prešov

Branný súboj študentov

Regionálne kolo v atletike

Regionálne kolo v orientačnom behu

Exkurzia Lučenec

Mladý zvárač 2018, Tlmače
 

 

Celoštátne kolo ZENIT

 

Podpisy zmlúv

 

Exkurzia STM Košice

 

Jedlička
 

Vianočný turnaj vo futbale

Plávanie - regionálne kolo

Mikuláš

Olympiáda ľudských práv
- školské kolo

Kvalifikačné kolo MSR v CNC sústružení a frézovaní

Proeduco

ZENIT - krajské kolo

Imatrikulácia
 

Prázdny
Prázdny

Deň študenstva

ZENIT - školské kolo - vyhlásenie výsledkov

Nohejbal - regionálne kolo

iBOBOR

Správna voľba povolania

Exkurzia  MAGNA GETRAG 

Simulovaný odber - HTO Šaca

Deň výživy
 

Stolný tenis - regionálne kolo

Bedminton - regionálne kolo

Cezpoľný beh - krajské kolo

Cezpoľný beh - regionálne kolo
 

Týždeň dobrovoľníctva - SČK

Účelové cvičenie I.

Mosty bez bariér - Pribeník

Začiatok školského roka 2017/2018
 

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Mymachine Slovakia
 

Krajská športová olympiáda

U.S.Steel - Family Safety Day

Maturanti - slávnostné vyradenie

Účelové cvičenie
 

Maturanti - rozlúčka

Volejbal - krajské kolo

Majstrovstvá Slovenska v CNC

ENERSOL - celoštátne kolo

Volejbal - regionálne kolo

OĽP - celoštátne kolo

ENERSOL - krajské kolo

Nohejbal - základné kolo

Basketbal - regionálne kolo

Exkurzia ŽILINA

Olympiáda v nemeckom jazyku - 
celoštátne kolo

Lyžiarsky výcvik

Vianočný turnaj - finále

ZENIT - celoštátne kolo

Nocovačka

Maturanti

Jedlička

Vianočný turnaj - futbal

ZENIT v strojárstve -
krajské kolo