Hutník operátor

 

 

 

 

4-ročný študijný odbor výlučne pre chlapcov
Absolventi získajú výučný list, zvárací preukaz (ZM1 prípadne ZE1 ) a maturitné vysvedčenie, ktoré im umožní uplatniť sa v praxi, alebo pokračovať v štúdiu na VŠ.


DUÁLNE VZDELÁVANIE

Od školského roku 2017/2018 škola ponúka duálne  vzdelávanie pre firmu U.S.Steel Košice
podrobnejšie informácie na  http://www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/dualne-vzdelavanie

Pokyny :

 1. poslať žiadosť o zaradenie do duálneho vzdelávania na adresu spoločnosti. Žiadosť stiahnuť z hore uvedenej internetovej stránky.
 2. podľa pokynov spoločnosti zúčastniť sa pohovoru a dostať potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
 3. odovzdať prihlášku na strednú odbornú školu spolu s potvrdením o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania riaditeľovi na základnú školu.

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

V študijnom odbore je príprava zameraná na získanie odborných vedomostí a zručností potrebných v oblasti hutníctva a zručností potrebných pri obsluhe zariadení slúžiacich k výrobe surového železa a ocele v hutníckych agregátoch, zabezpečenie ich bezporuchového chodu, riadenie prác pri odlievaní, odsune a spracovaní trosky.

V oblasti tvárnenia je príprava zameraná na zvládnutie prípravy vsádzky pre ohrev a zvolení správneho technologického postupu tvárnenia železných a neželezných kovov za tepla a studena.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI:

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu zamestnať  v hutníckej výrobe pri riadiacej, kontrolnej a  obslužnej činnosti, pri údržbárskych  a zváracích prácach, pri oprave strojných zariadení.

MOŽNOSTI UPLATNENIA V POVOLANÍ:

Pri riadení a obsluhe zariadení metalurgických prevádzok ako hutník - oceliar, hutník - vysoko peciar, majster, chemik a v niektorých ďalších hutníckych profesiách a pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek tavieb.

VÝHODY

 • Prevádzkové praxe priamo v prevádzkach našej spoločnosti.
 • Podnikové štipendium až do výšky 70 € mesačne.
 • Odmeny za produktívnu prácu počas odbornej praxe.
 • Hmotné zabezpečenie vo forme príspevku na stravu.
 • Možnosť začlenenia sa do pracovných tímov už počas štúdia na škole.
 • Príležitosť privyrobiť si počas letných platených brigád.
 • Príspevok na ubytovanie v školskom internáte
 • Budúca pracovná ponuka
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     Učňovská 5 
     040 15 Košice - Šaca

  riaditel@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314