Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024sa uskutoční
4.9.2023 (pondelok) o 8:45 hod.
v telocvični pre všetkých žiakov školy.

 

Po slávnostnom otvorení sa žiaci 2. - 4. ročníka presunú do učební triednych učiteľov,
žiaci 1. ročníka a ich zákonní zástupcovia sa presunú do veľkej zasadačky, kde bude prebiehať ďalší program.

Žiaci 1. ročníka v deň nástupu (4.9.2023) so sebou prinesú:

  • vysvedčenie z 9. ročníka - ORIGINÁL
  • 1 ks fotografie veľkosti 3x4 cm na žiacky preukaz
  • 0,50 € na žiacky preukaz
  • ORIGINÁL rodného listu

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: