Krajské kolo ZENIT v strojárstve


Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 21.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve.Súťažilo sa v 4 kategóriách - A (stredné priemyselné školy), R (ručné povolania), S (strojné povolania) a C (programovanie CNC).

Konkurencia bola veľká, no nakoniec sa nám podarilo obsadiť vo všetkých 3 kategóriách, kde ako škola môžme súťažiť, popredné miesta. 

Kategória R - ručné povolania:
1.miesto: Adam CIRBES (III.DPS) - odbor mechanik strojov a zariadení
2. miesto: Matej GERGEĽ (III.DPS) - odbor mechanik strojov a zariadení

Kategória S - strojné povolania:
1. miesto: Kristián KRÍŽOVSKÝ (III.P) - odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2.miesto: Adam SLOTA (III.P) - odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kategória C - programovanie CNC:
1.miesto: Tomáš JANISKO (IV.P) - odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
3.miesto: Damián KAŇUCH (IV.P) - odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

GRATULUJEME!  Foto TU