Olympiáda v ANJ


Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU formou online testu, v ktorom našu školu reprezentoval žiak III.PPS Samuel PAČ, víťaz školského kola v kategórii 2D. Svojimi jazykovými znalosťami a komunikačnými schopnosťami Samuel získal 1. miesto a ako úspešný riešiteľ postúpil do krajského kola súťaže.

Samuelovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a držíme mu palce v krajskom kole súťaže.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dňa 8.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa dištančne zúčastnil žiak III.PPS SAMUEL PAČ, náš víťaz okresného kola tejto súťaže.

Vďaka svojmu úsiliu aj napriek silnej konkurencii obsadil veľmi pekné 3. miesto v jazykových kompetenciách kategórie 2D.

Samuelovi BLAHOŽELÁME a veríme, že jeho úspechy inšpirujú aj ďalších našich žiakov k intenzívnejšiemu štúdiu cudzích jazykov nielen pre radosť z komunikácie, ale aj pre svoj osobnostný a budúci profesijný rast.

GRATULUJEME !

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: