Bronzový školský parlament


Náš školský parlament sa zapojil do výzvy Košického samosprávneho kraja a zabojoval o udelenie značky kvality školského parlamentu. Za školský rok 2022/ 2023 mu bola udelená značka BRONZOVÝ ŠKOLSKÝ PARLAMENT.

Pre udelenie značky Bronzový školský parlament bolo treba splniť niekoľko formálnych aj kvalitatívnych kritérií, medzi ktoré patria napr.to, že ŠP má svoj štatút schválený radou / vedením školy, má počet riadne zvolených členov v súlade so zákonom, ich zástupca má miesto v rade školy, realizuje celoškolskú akciu, má zriadenú online komunikačnú platformu s verejnosťou, stretáva sa a stretáva sa aj s vedením školy ...  Za dosiahnutý výsledok patrí naše ďakujem všetkým vám, ktorí nás, náš školský parlament podporujete či už pripomienkami, lajkovaním alebo sledovaním našich aktivít na internete. Snažíme sa, aby naša škola bola našou školou, aby bola aspoň trochu takou akou ju chceme mať  a do ktorej budeme chodiť s radosťou. Veríme, že nás budete podporovať a inšpirovať aj v budúcom školskom roku a že aj vďaka vám budeme môcť o značku kvality zabojovať zas a znova.   Za spoluprácu a podporu patrí naše ďakujem aj RCM v Košiciach . 

váš školský parlament a koordinátorka ŠP Katarína Kovalová

 

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: