Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Lucia Šimková

  • poradenské konzultácie pri problémoch v učení ( ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácii, špecifické poruchy učenia a pod. )
  • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života ( problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod. )
  • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania
  • profesijné poradenstvo- voľba ďalšieho štúdia
  • poradenstvo pri riešení rizikového správania
  • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

Konzultačné hodiny, ktoré môžete využívať ( aj Vaši rodičia ) sú každý pondelok, utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. v kabinete č. 325.

kontakt: simkova@sossaca.sk

 

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314