Vráťme knihy do škôl


Naša škola sa zapája do projektu Vráťme knihy do škôl.

Ide o celoslovenskú súťaž, ktorá je určená pre všetky typy škôl. Jej cieľom je motivovať deti a žiakov k čítaniu kníh.

Novinkou aktuálneho 12. ročníka je súťaž v písaní mikropoviedok v rozsahu jednej až dvoch normostrán. Princíp súťaže je jednoduchý. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dve strany. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležitejšie je čítať. Čitateľ má objasniť, prečo si vybral práve túto knihu a čo mu dielo prinieslo.

Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určujú žrebovaním.

Uzávierka súťaže je 1. 4. 2024.

V hre je aj množstvo zaujímavých cien. Ocenená bude aj najaktívnejšia škola ako aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Súťaž Vráťme knihy do škôl organizuje Občianske združenie Učenie s úsmevom spolu so samosprávnymi krajmi na Slovensku. Viac informácii o projekte nájdete tu: www.vratmeknihydoskol.sk

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: