AMAVET klub č.960

www.amavet960.webnode.sk

 Amavet je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán.Jeho plný názov je Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Amavet pôsobí na území Slovenskej republiky. Bol založený v roku 1990. Participuje na medzinárodnom hnutí pre voľný čas, vedu a techniku Milset v Paríži. Základným článkom združenia je záujmový klub Amavet-u , ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. Cieľmi združenia je rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, vytváranie optimálnych podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na účelné využívanie voľného času detí, neformálne vzdelávanie detí a mládeže., organizuje exkurzie, výmenné pobyty, workshopy, školenia a semináre, organizuje súťaže v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít.

Amavet klub č. 960 spolupracuje s SOŠ  PT Košice - Šaca Činnosť klubu je orientovaná na umeleckú, športovú a vedeckú oblasť. Podporuje rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, rozširuje vedomostné obzory u študentov.

Štatutárnym zástupcom Amavet klubu č.960 je Mgr. Eva Kovalčíková, vedúci krúžkov a dobrovoľníci pre prácu s mládežou sú viacerí  pedagogickí zamestnanci.

Z aktivít nášho klubu:

  • Tvorba videoprojektu
  • Tvorba výukového panelu - pre mechanika počítačových sietí
  • Exkurzia do Steel PARKU, VTC a STM Košice
  • Exkurzia Trenčín
  • Exkurzia Žilina
  • Exkurzia Banská Bystrica
  • účasť na krajských prehliadkách i celoštátnych prehliadkách

V školskom roku 2018/2019 sa projekt Triediaca linka riadená Arduinom zúčastnila Krajskej prehliadky Košického kraja, odkiaľ postúpila na celoslovenský Festival vedy a techniky. Juraj Šarišský a Roland Szlafkai úspešne reprezentovali školu i klub.    (Foto)

V školskom roku 2019/2020 na celoslovenskom Festivale vedy a techniky v Bratislve náš klub reprezentovali dve práce: Daniel Ibrahim a jeho Frézovací  a gravírovací stroj  a Miro Marionda s Dávidom Lacknerom a ich Quadruped Spider. Síce ďalej nepostúpili, ale cenné skúsenosti, ktoré si priniesli sú na nezaplatenie. (Foto)

V školskom roku 2020/2021 sa kvôli COVID-19 festival uskutočnil v online priestore. V krajskom kole reprezentovali náš klub Matej Hriň a Martin Hamrák z III.MPS prácou Enviro-mladí, nádej pre planétu. Do celoslovenského sme nepostúpili, aj tak to bola pre nás cenná skúsenosť.

V školskom roku 2021/2022 postúpil na celoštátnu prehliadku festivalu vedy a techniky do Bratislavy Lukáš Gališin z III.DM, kde so svojou prácou Inteligentné riadenie motorov získal Špeciálnu cenu odbornej komisie.  Dosiahli sme zatiaľ najlepší úspech. (foto)

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: