AMAVET klub č.960

Od 1. januára 2015 na našej škole začal fungovať AMAVET klub č.960.

www.amavet960.webnode.sk

 

Amavet je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán.Jeho plný názov je Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Amavet pôsobí na území Slovenskej republiky. Bol založený v roku 1990. Participuje na medzinárodnom hnutí pre voľný čas, vedu a techniku Milset v Paríži. Základným článkom združenia je záujmový klub Amavet-u , ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. Cieľmi združenia je rozvoj osobnosti detí a mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, vytváranie optimálnych podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, vytváranie podmienok na systematickú a pravidelnú výchovnú prácu s deťmi a mládežou orientovanú predovšetkým na účelné využívanie voľného času detí, neformálne vzdelávanie detí a mládeže., organizuje exkurzie, výmenné pobyty, workshopy, školenia a semináre, organizuje súťaže v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít.

Amavet klub č. 960 spolupracuje s SOŠ  PT Košice - Šaca, je to nový klub a teda aj aktivity klubu sa rozbiehajú pomaly, ale veríme, že ich bude stále viac. Činnosť klubu je orientovaná na umeleckú, športovú a vedeckú oblasť. Podporuje rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, rozširuje vedomostné obzory u študentov.

Štatutárnym zástupcom Amavet klubu č.960 je Mgr. Eva Kovalčíková, vedúci krúžkov a dobrovoľníci pre prácu s mládežou sú viacerí  pedagogickí zamestnanci.

Z aktivít nášho klubu:

  • Tvorba videoprojektu
  • Tvorba výukového panelu - pre mechanika počítačových sietí
  • Exkurzia do Steel PARKU, VTC a STM Košice
  • Exkurzia Trenčín
  • Exkurzia Žilina
  • Exkurzia Banská Bystrica
  • účasť na krajských prehliadkách i celoštátnych prehliadkách

V školskom roku 2018/2019 sa projekt Triediaca linka riadená Arduinom zúčastnila Krajskej prehliadky Košického kraja, odkiaľ postúpila na celoslovenský Festival vedy a techniky. Juraj Šarišský a Roland Szlafkai úspešne reprezentovali školu i klub.    (Foto)

V školskom roku 2019/2020 na celoslovenskom Festivale vedy a techniky v Bratislve náš klub reprezentovali dve práce: Daniel Ibrahim a jeho Frézovací  a gravírovací stroj  a Miro Marionda s Dávidom Lacknerom a ich Quadruped Spider. Síce ďalej nepostúpili, ale cenné skúsenosti, ktoré si priniesli sú na nezaplatenie. (Foto)

V školskom roku 2020/2021 sa kvôli COVID-19 festival uskutočnil v online priestore. V krajskom kole reprezentovali náš klub Matej Hriň a Martin Hamrák z III.MPS prácou Enviro-mladí, nádej pre planétu. Do celoslovenského sme nepostúpili, aj tak to bola pre nás cenná skúsenosť.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314