ZENIT - celoštátne kolo


ZENIT
Celoštátna súťaž
Elektronika, programovanie, strojárstvo

Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky a gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. V tomto školskom roku realizátorom  celoštátneho kola bola SOŠ polytechnická  v Dolnom Kubíne v termíne od 19.3.2018 do 22.3.2018.

Aj naši traja žiaci postúpili z krajských kôl na túto súťaž, pričom  súťažili  v troch kategóriách:
B1-strojné profesie  Michal Hodermarský  z III. P triedy
B2- ručné profesie Lukáš Merecický z III.D triedy
C-   programovanie CNC strojov Tomáš Ilona  z IV. P triedy

Z uvedených žiakov najlepšie umiestnenie  dosiahol Tomáš Ilona, ktorý dosiahol veľmi pekný úspech a vo svojej kategórii obsadil 1. miesto. Ostaní žiaci z našej školy neobsadili popredné umiestnenie, ale konkurencia v rámci Slovenska je veľmi veľká a presadiť sa je ťažké.
Víťazovi gratulujeme a celému tímu patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy. Veríme, že získané skúsenosti ich posunú vpred pri ich odbornom raste.      

 

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: