Projekty

POPIS PROJEKTU  

Napriek zložitej situácii a prerušenému vyučovaniu sa na našej škole pracovalo.

Prebiehali práce na dokončení najmodernejšieho výučbového CNC centra, ktoré bolo realizované v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA . Moderné CNC pracovisko už čaká na návrat študentov do školských lavíc a dielní odborného výcviku.

Zmenami prešla aj zváračská škola, ktorá čaká už len na namontovanie samotných zváracích agregátov.

 

Jednotlivé pracoviská prešli aj stavebnými úpravami.

  CNC centrum
  Zváračská škola
  Stavebné úpravy

 

Popis projektu nájtete  TU

  Budapesť 5.2. - 26.2.2023 

Od 5.2. do 26.2.2023 naši žiaci pod vedením zástupcu pre TV Ing. Petra Husza absolvovali 21-dňovú odbornú stáž do Budapešti v Maďarsku v rámci projektu ERASMUS+. Neskôr ho vystriedal Ing. Pavol Bába.

10 vybraných žiakov našej školy absolvovalo praktickú odbornú stáž v Budapešti. Stáž sa uskutočnila v rámci  programu Erasmus +  odborné vzdelávanie a príprava, financovaného Európskou úniou. Účastníci mobility absolvovali prax vo firme PowerQuattro Zrt v Budapešti, pôsobiacu v oblasti silnoprúdovej elektroniky. Cestovali žiaci z odboru mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik.  V rámci praxe sa venovali montáži solárnych panelov. Získali prvé praktické skúsenosti v zahraničí, spoznali novú krajinu, odniesli si množstvo kultúrnych zážitkov. Vo voľnom čase si prešli množstvo pamiatok, navštívili rôzne kultúrne aj športové podujatia.Pozreli si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským životom, navštívili Palác zázrakov, kde videli množstvo technických zaujímavostí a hlavolamov.

Žiaci, ktorí absolvovali odbornú stáž v Budapešti, získali skúsenosti a zručnosti, ktoré sa im zídu pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Prvé pracovné  skúsenosti a pobyt v zahraničí budú pre  nich inšpiráciou na celý život. 

 

 

  Budapesť 6.10. - 27.10.2019  

Od 6.10. do 27.10.2019 naši žiaci pod vedením zástupcu pre TV Ing. Petra Husza absolvovali 21-dňovú odbornú stáž do Budapešti v Maďarsku v rámci projektu ERASMUS+. Pracovali v troch firmách - GIA Form Kft., Semilab Zrt., Begavill 2003 Kft.

Firma GIA Form Kft. sa zaoberá výrobou náradia a náhradných dielov. V procese výroby sa využíva plná automatizácia obrábacích strojov a všetkých čiastkových procesov. Naši žiaci sa venovali programovaniu strojov, oplastovaniu rukovätí rôznych náradí, výrobe plastových výrobkov (ako napr. plastové poháre, kryty, podšálky a podobne) ako aj laserovému zváraniu a laserovému odmeriavaniu rozmerov.

Semilab Zrt. je firma, ktorá navrhuje a predáva meteorologické zariadenie, fotovoltaické materiály, ploché panelové displeje a solárne články a pomôcky na účely výskumu a vývoja v týchto oblastiach. Ponúka rôzne meracie techniky; väčšina z nich je bezkontaktná. Naši žiaci viaceré z týchto technológií integrovali do rôznych platforiem, od jednoduchých vreckových zariadení a stolových systémov so schopnosťou mapovania s vysokým rozlíšením až po úplne samostatné nástroje na kontrolu výroby tkanín strednej a vyššej úrovne. Pre výrobné linky solárnych článkov využívali tiež priame merania.

Firma Begawill Kft. sa zaoberá stavebnou činnosťou rôznych bytový a kancelárskych stavieb, hlavne v samotnom centre metropoly Maďarska. Naši žiaci na jednotlivých stavbách podieľali na elektroinštalácii silnoprúdovej techniky, inštalácii elektrických káblov a rozvodov. Vykonávali aj drobné strojárske a zámočnícke práce ako aj zváranie v ochrannej atmosfére CO2 .

Cez program ERASMUS + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy sa naši žiaci zúčastnili  projektu zvyšovania kvality technického rozhľadu. Projekt bol urečený pre žiakov študijných odborov – mechanik - elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení. Projekt bol realizovaný v maďarských závodoch v metropole našich južných susedov, v Budapešti. Túto prax, ako aj celú akciu, zabezpečovala spoločnosť 1 CEBA – (First Central European Benefit Association).

Žiaci boli ubytovaní v hosteli po piatich, troch  a dvoch na izbách. Pre prax boli rozdelení do skupín.

Vo firme  s názvom EMIL FREY – pobočka TOYOTA praxovali traja programátori štvrtého ročníka. Pracovali na opravách automobilov zameraných na Japonské značky. Taktiež vo firme EMIL FREY, ale pobočka CITROEN bol zaradený mechanik strojov a zariadení a ďalší traja programátori tretieho ročníka. Venovali sa hlavne opravám karosérií automobilov ako aj montáži a demontáži rôznych autodielov. Vo firme BEGAVILL k.f.t. praxovali traja žiaci zo štvrtého ročníka zo študijného odboru mechanik elektrotechnik. Práca v tejto firme bola zameraná na výrobu núdzového osvetlenia priamo v centre hlavného mesta.

Vo voľnom čase sme okrem spoznávania pamiatok a krás Budapešti (tak cez deň ako aj pod večerným osvetlením) navštevovali aj rôzne kultúrne  a športové podujatia, pozreli sme si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským životom, navštívili sme palác zázrakov, kde sme videli množstvo technických zaujímavostí a hlavolamov. Na precvičenie logického myslenia sme si zasúťažili v Budapeštianskom Escape room a v závere pobytu sme boli na obhliadke múzea s názvom Dom teroru.

Študentov počas pobytu v Budapešti sprevádzal učiteľ Ing. Peter Husz.

 

  Budapesť 7.10. - 29.10.2018  

Cez program ERASMUS + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy sa naši žiaci zúčastnili  projektu zvyšovania kvality technického rozhľadu. Projekt bol urečený pre žiakov študijných odborov – mechanik - elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení. Projekt bol realizovaný v maďarských závodoch v metropole našich južných susedov, v Budapešti. Túto prax, ako aj celú akciu, zabezpečovala spoločnosť 1 CEBA – (First Central European Benefit Association).

Žiaci boli ubytovaní v hosteli po piatich, troch  a dvoch na izbách. Pre prax boli rozdelení do skupín.

Vo firme  s názvom EMIL FREY – pobočka TOYOTA praxovali traja programátori štvrtého ročníka. Pracovali na opravách automobilov zameraných na Japonské značky. Taktiež vo firme EMIL FREY, ale pobočka CITROEN bol zaradený mechanik strojov a zariadení a ďalší traja programátori tretieho ročníka. Venovali sa hlavne opravám karosérií automobilov ako aj montáži a demontáži rôznych autodielov. Vo firme BEGAVILL k.f.t. praxovali traja žiaci zo štvrtého ročníka zo študijného odboru mechanik elektrotechnik. Práca v tejto firme bola zameraná na výrobu núdzového osvetlenia priamo v centre hlavného mesta.

Vo voľnom čase sme okrem spoznávania pamiatok a krás Budapešti (tak cez deň ako aj pod večerným osvetlením) navštevovali aj rôzne kultúrne  a športové podujatia, pozreli sme si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským životom, navštívili sme palác zázrakov, kde sme videli množstvo technických zaujímavostí a hlavolamov. Na precvičenie logického myslenia sme si zasúťažili v Budapeštianskom Escape room a v závere pobytu sme boli na obhliadke múzea s názvom Dom teroru.

Študentov počas pobytu v Budapešti sprevádzal učiteľ Ing. Peter Husz.

 

JAGUAR LAND ROVER  Nová výzva pre žiakov

 

Dňa 16. októbra 2019 sa v Nitre uskutočnilo finále projektu Land Rover 4x4 in Schools 2019. Náš Team VSŽ v čierno-žltých farbách v zložení Juraj Šarišský zo IV.T, Števo Badžo zo IV.P a Marek Krafčík zo IV.MPS pod hlavnou taktovkou Ing. Petra Orgonáša sa na finále poctivo pripravoval. Samozrejme konkurencia bola silná, no medzi 9 družstvami sme sa nestratili a skončili sme na neoficiálnom 4.mieste. Dokonca sme našimi vychytávkami zaujali aj pána Andrewa Gartha, britského ambassadora pre Slovensko.

Každý, hoc aj malý úspech nás posúva vždy vpred.

Team VSŽ

 

Viac info o projekte: https://www.jlr.jaslovensko.sk/jaguar-land-rover/

foto

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: