PROJEKTY PRE ŠTUDENTOV

JAGUAR LAND ROVER  Nová výzva pre žiakov

Škola sa zapojila do projektu Jaguar Land Rover, kde pracovný team 3-6 žiakov bude pracovať pod vedením Ing. Orgonáša.

Viac info o projekte: https://www.jlr.jaslovensko.sk/jaguar-land-rover/

 

Budapesť 7.10. - 29.10.2018
 

Cez program ERASMUS + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy sa naši žiaci zúčastnili  projektu zvyšovania kvality technického rozhľadu. Projekt bol urečený pre žiakov študijných odborov – mechanik - elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích  a zváracích strojov a zariadení. Projekt bol realizovaný v maďarských závodoch v metropole našich južných susedov, v Budapešti. Túto prax, ako aj celú akciu, zabezpečovala spoločnosť 1 CEBA – (First Central European Benefit Association).

Žiaci boli ubytovaní v hosteli po piatich, troch  a dvoch na izbách. Pre prax boli rozdelení do skupín.

Vo firme  s názvom EMIL FREY – pobočka TOYOTA praxovali traja programátori štvrtého ročníka. Pracovali na opravách automobilov zameraných na Japonské značky. Taktiež vo firme EMIL FREY, ale pobočka CITROEN bol zaradený mechanik strojov a zariadení a ďalší traja programátori tretieho ročníka. Venovali sa hlavne opravám karosérií automobilov ako aj montáži a demontáži rôznych autodielov. Vo firme BEGAVILL k.f.t. praxovali traja žiaci zo štvrtého ročníka zo študijného odboru mechanik elektrotechnik. Práca v tejto firme bola zameraná na výrobu núdzového osvetlenia priamo v centre hlavného mesta.

Vo voľnom čase sme okrem spoznávania pamiatok a krás Budapešti (tak cez deň ako aj pod večerným osvetlením) navštevovali aj rôzne kultúrne  a športové podujatia, pozreli sme si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským životom, navštívili sme palác zázrakov, kde sme videli množstvo technických zaujímavostí a hlavolamov. Na precvičenie logického myslenia sme si zasúťažili v Budapeštianskom Escape room a v závere pobytu sme boli na obhliadke múzea s názvom Dom teroru.

Študentov počas pobytu v Budapešti sprevádzal učiteľ Ing. Peter Husz.