KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 V školskom roku 2022/2023
budú na škole pracovať nasledovné krúžky:

Názov krúžku

Vedúci krúžku

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Mgr. Hudáčková

MATEMATICKÝ KRÚŽOK 
(PRÍPRAVA NA VŠ)

 Mgr. Kovalčíková

BOJOVNÍK

 Bc. Furman

MLADÍ AKTIVISTI A ŠKOLSKÝ PARLAMENT

 Ing. Kovalová, PhD.

MOTORISTICKÝ KRÚŽOK

 p. Kentoš

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK

 Ing. Petra Komjáti-Nagyová

ZÁKLADY 3D MODELOVANIA

 Ing. Vyšnický

REDAKČNÁ RADA - ŠKOLSKÝ ČASOPIS

 Mgr. Plavčková

 

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: