KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 V školskom roku 2021/2022
budú na škole pracovať nasledovné krúžky:

Názov krúžku

  Vedúci krúžku

Športový krúžok

 Mgr. Hudáčková

Matematický krúžok 
(príprava na VŠ)

 Mgr. Kovalčíková

Bojovník

 Bc. Furman

Futbal /školský internát

 Mgr. Jacko

Webové technológie
/školský internát

 Ing. Štovčíková

Stolný tenis
/ školský internát

 p. Sabolčáková

CNC 3D Laser

 Ing. Orgonáš

Športový krúžok

 Mgr. Špaková

Krúžok SJL

 Mgr. Plavčková

Mladí aktivisti

 Ing. Kovalová, PhD.

 

 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314