TECHNICKÉ  LÝCEUM

KÓD ODBORU: 3918 M

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o.

Technické lýceum je študijný odbor pre chlapcov a dievčatá, ktorý prepája všeobecné a odborné vzdelávanie, okrem vedomostí poskytuje predovšetkým zručnosti, rozvíja technické myslenie a schopnosť analyzovať, riešiť problémy a aplikovať získané poznatky.

Štúdium dáva absolventom predpoklady na zvládnutie vysokoškolského štúdia na technicky orientovaných vysokých školách.

Absolvent má možnosť voľby špecializácie štúdia so zameraním na metalurgiu, elektrotechniku alebo strojárstvo.

V oblasti odborného vzdelávania absolventi poznajú  odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, logistiky a riadenia procesov, základy obehovej ekonomiky a ekológie výroby, základy technického kreslenia a výkresovej dokumentácie, princípy a základy digitalizácie a automatizácie procesov, získajú základné vedomosti o technických materiáloch, ich vlastnosti a využívanie, získajú zručnosti vo využívaní počítačovej techniky a CAD, CAM systémov.

Absolvent zamerania na metalurgiu získa základné odborné vedomosti a zručnosti o nových spôsoboch výroby kovov a zliatin a progresívnych výrobných technológiách, ktoré zahŕňajú nízkouhlíkové a nízkoenergetické technológie, prostredníctvom ktorých sa môže uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec v oblasti logistiky alebo riadiacej a kontrolnej činnosti nie len v hutníckom priemysle.

Absolvent zamerania na strojárstvo získa základné odborné vedomosti a zručnosti o povrchových úpravách materiálov, nekonvenčných metódach delenia, tvárnenia, spájania a zvárania materiálov, o monitorovaní a diagnostike technických zariadení, prediktívnej údržbe strojov a strojných zariadení, o navrhovaní a obsluhe 3D tlačiarní a programovaní CNC strojov. Absolvent je schopný samostatne pracovať na programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie, meranie a kontrolu strojov a zariadení nie len v strojárskom priemysle.

Absolvent zamerania na elektrotechniku získa základné odborné vedomosti a zručnosti o výrobe a rozvode elektrickej energie, konštrukciách a funkciách elektrických prístrojov používaných v bytovej a priemyselnej inštalácii, o konštrukciách a činnosti základných elektrických strojov a ich riadení, o využívaní informačných a komunikačných technológií, programovania a programov v riadení pohonov pomocou PLC, v inteligentnej elektroinštalácii, programovaní IoT (internet vecí) a robotike, prostredníctvom ktorých sa môže uplatniť v oblasti energetiky, inteligentných elektroinštalácií a informačných technológií a programovania.

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314