TECHNICKÉ LÝCEUM

KÓD ODBORU: 3918 M

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o.

Technické lýceum je študijný odbor pre dievčatá a chlapcov, ktorý komplexne prepája všeobecné a odborné vzdelávanie, rozvíja technické myslenie a schopnosť analyzovať, riešiť problémy a aplikovať získané poznatky.

Štúdium dáva absolventom predpoklady na získanie vedomostí a zručností pre riadenie moderných priemyselných technológií pomocou IT technológií.

Absolventi získajú odborné kompetencie z oblasti logistiky a riadenia výrobných procesov, nových a progresívnych spôsobov výroby, obehovej a zelenej ekonomiky, robotiky, automatizácie, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, programovania v rôznych programovacích jazykoch využívaných pri riadení moderných výrobných procesov, dátového modelovania, vyhodnocovania, monitorovania, diagnostikovania priemyselných technológií. Absolvent bude zároveň vedieť získané vedomosti aplikovať pri práci s výrobnými simulátormi a s digitálnymi platformami Priemyslu 4.0.
V oblasti odborného vzdelávania absolventi získajú vedomosti a zručnosti v oblasti nových spôsobov výroby kovov a zliatin, o progresívnych nízkouhlíkových a nízkoenergetických výrobných technológiách, nekonvenčných metódach delenia, tvárnenia, spájania a zvárania materiálov.

Absolvent študijného odboru je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý je pripravený na výkon činností riadenia a obsluhy moderných výrobných technológií.

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: