Fotogaléria 2021/2022

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Podpisy zmlúv

Maturanti - rozlúčka

Vyradenie maturantov

ŠKolský parlament

Innovation Camp

Celoštátne kolo ZENIT v strojárstve

OĽP - školské kolo

Vianočná krabička lásky

Online prednáška FMMR

Spomienka na P.O.Hviezdoslava

17.november

1.december - Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň výživy

Medzinárodný deň knižníc

Rozvoj technického obzoru

Školský internát - futbalový zápas

Školský internát - život na internáte

ZENIT v strojárstve - školské kolo

Regionálne kolo v cezpoľnom behu 

Magna Marathon 4x1/4

Európsky deň jazykov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: