Finančná gramotnosť


V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti mládeže sme mali v školskom internáte 5.12.2023 pozvaného finančného konzultanta, ktorý vysvetlil žiakom ako funguje II. pilier.
V dvojiciach si chlapci vypočuli, že do II. piliera sa presúva časť odvodov, ktoré inak by sa platili štátu do Sociálnej poisťovni a že do II. piliera môže vstúpiť každý, kto nedovŕšil vek 35 rokov a už v minulosti pracoval a mal pracovnú zmluvu alebo brigádnickú zmluvu. Najzaujímavejšou informáciou pre žiakov bolo, že každý sporiteľ má v dôchodkovej spoločnosti vytvorený osobný dôchodkový účet, kde sú evidované jeho úspory a že je to jeho súkromný majetok, ktorý je predmetom dedenia.
Všetko bolo len informatívne a chlapci, ktorí už mali nejaké skúsenosti s brigádou sa plánovali doma poradiť s rodičmi o vytvorení II. piliera.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: