OZNAMY riaditeľstva školy

  • 2. kolo PRIJÍMACIEHO KONANIA - výsledky
  •  PRIJÍMACIE  KONANIE 2020/2021 - výsledky, pokyny 
  • BAZÉN už v tomto školskom roku NEBUDE otvorený.
  • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. VIAC
  • Všetky pokyny  pre žiakov školy budú zasielané formou EDUPAGE.

  

INFORMÁCIE v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19

KONTAKT ŠKOLA:
055/7260100 v čase od 7:00 - 14:00 (
riaditel@sossaca.sk)
Krízový štáb školy:
Ing. Peter Smolnický - riaditeľ školy
Ing. Peter Husz - zástupca riaditeľa školy pre TV a PV
Mgr. Ján Jacko - vedúci školského internátu

INFO, USMERNENIA
TU

Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

Prázdny

Technické talenty 2020+

Náš žiak Jozef Bugeľ zo IV.BD sa zapojil do súťaže Technické Talenty 2020+, ktorá bola vyhlásená Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice, s.r.o.

Projekt IROP

Napriek zložitej situácii a prerušenému vyučovaniu sa na našej škole pracovalo. Prebiehali práce na dokončení najmodernejšieho výučbového CNC centra, ktoré bolo realizované v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA . Moderné CNC pracovisko už čaká na návrat študentov do školských lavíc a dielní odborného výcviku.

Študijné maturitné odbory

2262K Hutník operátor Duál
2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
2679K Mechanik mechatronik Duál
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2411K Mechanik nastavovač

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri