Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

V stredu 19.6.2019  bude bazén zatvorený z dôvodu opravy teplovodného systému.

Riaditeľstvo školy oznamuje, že 2.kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 sa konať NEBUDE.

Vážení rodičia. Pozývame Vás na triedne aktívy Rady rodičov SOŠ Košice-Šaca, ktoré sa uskutočnia dňa 11.6.2019 (utorok) o 16:00 hod.

Od 01.09.2019  -  voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy
 - pre odbor mechanik počítačových sietí na plný pracovný úväzok,
 - pre profesiu elektro povolania – elektronika-slaboprúd na plný pracovný úväzok,
 - pre profesiu strojné povolania – strojné obrábanie, sústruženie na plný pracovný úväzok.
ISIC - Predĺženie preukazu na nový školský rok 
Platnosť v doprave 

Prijímacie skúšky -Zoznam prijatých a neprijatých žiakov

Informácie o zápise TU

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov TU

Informácie o zápise TU
Zverejnené kritériá pre školský rok 2019/2020 TU

Študijné maturitné odbory

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri

Prázdny