Prázdny
Prázdny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODBORNOSŤ 
 MÁ BUDÚCNOSŤ

text

AKTUÁLNE OZNAMY

Náš pán riaditeľ bol ocenený

Aj tento rok Košický samosprávny kraj ocenil pri príležitosti DŇA UČITEĽOV pedagógov za ich záslužnú činnosť. Medzi ocenenými bol aj náš pán riaditeľ Ing. Peter Smolnický.

Viete, že ...

Text...

 naši žiaci sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v odborných súťažiach?

 všetky odbory máme v duálnom systéme vzdelávania?

 žiaci môžu získať certifikáty v závislosti od študjiného odboru?

 máme na škole najmodernejšie materiálno-technické vybavenie?

   Študijné odbory zamerané na hutníctvo, strojárstvo alebo                       elektrotechniku.

 Finančná podpora našich žiakov.
 

 Finančná podpora našich žiakov.
 

 Finančná podpora našich žiakov.
 

  Partneri duálneho vzdelávania.

 Projekty  IROP, ERASMUS+

 NOVY STRATEGICKÝ PARTNER VOLVO 

                VIDEO 1                         VIDEO 2

Prázdny

ZO ŽIVOTA ŠKOLY ...

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú prípravu zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania
pre hutníctvo
 a strojársku výrobu
a  na prevádzkach v U. S. Steel Košice, s.r.o.

Partneri

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: