Prázdny

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2024/2025   

Prázdny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODBORNOSŤ 
 MÁ BUDÚCNOSŤ

text

AKTUÁLNE OZNAMY

Školenie na údržbu CNC strojov

Dňa 6.12.2023 sa v priestoroch nášho Centra odborného vzdelávania a prípravy uskutočnilo školenie na údržbu CNC strojov a výmeny prevádzkových kvapalín.

Viete, že ...

Text...

 naši žiaci sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v odborných súťažiach?

 všetky odbory máme v duálnom systéme vzdelávania?

 žiaci môžu získať certifikáty v závislosti od študjiného odboru?

 máme na škole najmodernejšie materiálno-technické vybavenie?

   Študijné odbory zamerané na hutníctvo, strojárstvo alebo                       elektrotechniku.

 Finančná podpora našich žiakov.
 

  Partneri duálneho vzdelávania.

 Projekty  IROP, ERASMUS+

 NOVY STRATEGICKÝ PARTNER VOLVO 

                VIDEO 1                         VIDEO 2

Prázdny

ZO ŽIVOTA ŠKOLY ...

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú prípravu zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania
pre hutníctvo
 a strojársku výrobu
a  na prevádzkach v U. S. Steel Košice, s.r.o.

Partneri

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: