Kalendár, oznamy

Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

Žiť energiou

Dňa 24.10.1019 našu školu navštívili pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pod gesciou Ministerstva hospodárstva. Názov prvej prednášky bol „Energeticky efektívne v domácnosti-ach s využitím OZE. Viedla ju Ing. Slávka Kočanová, Phd.

Celoštátna prehliadka AMAVET

V dňoch 6-8.11.2019 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Náš klub Amavet 960 reprezentovali Daniel Ibrahim s Frézovacím a gravírovacím CNC strojom a Miroslav Marionda s Dávidom Lacknerom a ich Quadruped Spiderom. Na zahraničné festivaly síce nepostúpili, ale určite si doniesli množstvo zážitkov a cenných poznatkov.

IT show

V piatok 8.11.2019 sme sa s triedami III.DPS a II.MPS zúčastnili výstavy informačných technológií IT show, ktorej 3.ročník sa konal v OC Optima, Košice. Novinky a trendy z oblasti IT, herného sveta, súťaže, to bolo náplňou výstavy. Veríme, že si každý našiel to svoje.

Účelové cvičenie

V dňoch 23. a 24.10.2019 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník. Počasie sme mali príjemné teplé, priam letné. Žiaci absolvovali jednotlivé stanovištia, kde sa dozvedeli niečo o poskytovaní prvej pomoci, ochranných prostriedkoch CO, topológii i topografii. Na záver absolvovali krátku prechádzku v krásnom slnečnom počasí.

Školy idú na hokej

HC Košice pripravil tematický zápas. 22. 10. 2019 na zápas proti Novým Zámkom pozval všetky základné i stredné školy. Naši žiaci aj učitelia si zápas aj napriek prehre užili.

Festival vedy a techniky AMAVET - krajské kolo

V piatok 18.10.2019 sa v Prešove uskutočnila krajská prehliadka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Našu školu a náš Amavet klub úspešne reprezentovali Daniel Ibrahim zo IV.PS pod vedením p.uč.Baltesovej a jeho Frézovací a gravírovací CNC stroj, Dávid Lackner s Mirom Mariondom z II.MPS pod vedením p.majstra Hoanga a ich Quadruped Spider. Obe práce postúpili na celoštátnu prehliadku. Gratulujeme a budeme im držať palce!

Odborný seminár

Dňa 16.9.2019 sa štyria žiaci našej školy - Adrián Kolibár a Roderik Lučai (III.P), Dávid Oravec a Martin Hamrák (II.MPS) zúčastnili odborného seminára pre SŠ na tému DOBROVOĽNÍCTVO, ktoré sa konalo v budove SteelPark v Košiciach. Počas podujatia získali informácie o možnostiach, ako sa zapojiť do dobrovoľníctva a čo dobrovoľníctvo prináša.

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.9.2019 uskutočnila interaktívna prezentácia širokej škály európskych i svetových jazykov, ktorej si zúčastnení žiaci overili formou kvízu svoje vedomosti z rôznych oblastí svetových jazykov. Nakoniec v úspešne zvládnutej doplňovačke zistili, že "SMILE IS A UNIVERSAL LANGUGAGE", teda že úsmev je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý človek :)      

Projekt Erasmus+, Budapešť, 2019

6. októbra 2019 10 naši žiaci pod vedením zástupcu pre TV Ing. Petra Husza odcestovali na 21-dňovú odbornú stáž do Budapešti v Maďarsku v rámci projektu ERASMUS+.

Študijné maturitné odbory

2262K Hutník operátor Duál
2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
2679K Mechanik mechatronik Duál
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
2682K Mechanik počítačových sietí 
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2411K     Mechanik nastavovač

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri