TECHNICKÉ 
LÝCEUM

HUTNÍK
OPERÁTOR

MECHANIK
STROJOV A ZARIADENÍ

PROGRAMÁTOR
OBR. A ZVÁR.
STROJOV A ZARIADENÍ

MECHANIK 
MECHATRONIK

MECHANIK 
ELEKTROTECHNIK

Dôležité odkazy

Dôležité dátumy

   31.1.2022
            
 
vysvedčenie za 1.polrok

   4.2.2022
            
polročné prázdniny

   19.2. - 27.2.2022
          
   jarné prázdniny

   15.3. - 17.3.2022
          
   písomné maturitné skúšky

 

----  AKTUÁLNE OZNAMY ----

Nástup do školy 10.januára 2022

V pondelok 10.1.2022 nastupujeme na prezenčné vzdelávanie a začíname párnym týždňom. Všetky podrobné pokyny k nástupu boli zaslané žiakom a rodičom formou EDUPAGE. Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť Školským semaforom. Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny začínajú 20.12.2021 (pondelok) a končia 7.1.2022 (piatok). Vyučovanie začína 10.1.2022 (pondelok). Informácie k nástupu po prázdninách upresníme formou Edupage a na stránke školy.

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/21911:2-A1810 a podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prechádzajú žiaci všetkých stredných škôl v rámci SR na dištančnú formu vzdelávania v čase od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

NÁVŠTEVA ŠKOLY

Aj napriek zložitej pandemickej situácii môžeš prísť a pozrieť si priestory,
materiálne a technické vybavenie našej školy.

Radi poskytneme informácie, odpovieme na zvedavé otázky.

Navštíviť našu školu môžeš
v čase od 8.00-14.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení.

Každý žiak môže školu navštíviť maximálne s jedným rodinným príslušníkom.

Na prehliadku školy je potrebné objednať sa jeden deň vopred  na telefónnom čísle
055 7260 100
alebo mailom na
riaditel@sossaca.sk

 Tešíme sa na vás !

 

Pre uchádzačov

Presvedč sa na vlastné oči

 

Finančná podpora

Výhody počas štúdia

 

 Spolupráca

Spolupráca  s partnermi školy

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú prípravu zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania
pre hutníctvo
 a strojársku výrobu
a  na prevádzkach v U. S. Steel Košice.

Prázdny

Partneri

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314