Spolupracujeme
iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

AKTUÁLNE OZNAMY

Zverejnené termíny a kritéria pre prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022
 

VIAC TU/

  OZNAM

Jarné prázdniny: od 22.2.- 26.2.2021. Vyučovanie pokračuje  od 1.3.2021.

  USMERNENIE

Na základe usmernenia nášho zriadovateľa KSK študenti končiacich ročníkov župných stredných škôl nastúpia do školy od pondelka 1.3.2021. 

Všetky pokyny ohľadom nástupu maturanti dostali formou EDUPAGE.

Študenti 1. - 3. ročníka  budú  nadalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
https://web.vucke.sk/sk/novinky/studenti-konciacich-rocnikov-zupnych-strednych-skol-nastupia-do-skoly-od-pondelka.html

FAQ

Najčastejšie otázky
uchádzačov

1. Vo videu o vašej škole spomínate odbor Mechanik počítačových sietí, ale na stránke ho ako odbor neponúkate. Dá sa študovať na vašej škole?

Odbor Mechanik počítačových sietí  nám už iba  dobiehajú vyššie ročníky. V duálnom systéme vzdelávania však máme odbor Mechanik elektrotechnik – slaboprúd, zameraný na IKT technológie.

2.  Je výška štipendia rovnaká celé štúdium?

Nie.  V 1.ročníku sa líši aj podľa odboru, od vyšších ročníkov je  výška závislá od priemeru žiaka, ktorý dosiahol v predchádzajúcom polroku.  V 1. ročníku  v odbore HUTNÍK OPERÁTOR je výška mesačného štipendia 70 € + v septembri jednorázový príspevok 100€, v ostatných odboroch je to mesačne 40€.

3. Odkedy žiaci praxujú vo firmách?

Odborný výcvik prebieha v 1. a 2. ročníku v dielňach praktického vyučovania a Centre odborného vzdelávania priamo na škole. Od 3.ročníka žiaci  vykonávajú prax u zamestnávateľa, s ktorým podpísali zmluvu o duálnom vzdelávaní.

4. Získavajú u vás žiaci po ukončení aj výučný list?

Áno, ukončením štúdia maturitnou skúškou žiak získava úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie + výučný list.

5. Má možnosť žiak  získať u vás zvárací preukaz?

Áno, strojárske a hutnícke odbory majú možnosť získať počas štúdia  zvárací preukaz podľa zamerania v našej zváračskej škole.

6. Má škola možnosť ubytovania na školskom internáte? Aké sú poplatky za ubytovanie?

Priamo v areáli školy sa nachádza školský internát.  Žiaci za ubytovanie na školskom internáte neplatia, platia  si iba stravu.

7. Z akých predmetov sa konajú prijímacie skúšky?

Na všetky študijné odbory sa prijímacie skúšky konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

Na odbornom výcviku

V dielňach praktického vyučovania sa pilne pracuje aj napriek mimoriadnym opatreniam.

Technické Talenty 2020+

Július Nagy zo IV.P - další výherca súťaže Technické Talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice s.r.o.

Technické talenty 2020+

Náš žiak Jozef Bugeľ zo IV.BD sa zapojil do súťaže Technické Talenty 2020+, ktorá bola vyhlásená Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach s podporou U.S.Steel Košice, s.r.o.

Projekt IROP

Napriek zložitej situácii a prerušenému vyučovaniu sa na našej škole pracovalo. Prebiehali práce na dokončení najmodernejšieho výučbového CNC centra, ktoré bolo realizované v rámci Operačného programu - Integrovaný regionálny operačný program (IROP) - ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA . Moderné CNC pracovisko už čaká na návrat študentov do školských lavíc a dielní odborného výcviku.

Úspešní v okresnom kole

Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. V kategórii 2D - nemecký jazyk - obsadil Kevin Müller z II.D 1.miesto. V kategórii 2D - anglický jazyk - obsadil Norbert Pelegrin z III.DPS 1.miesto. Obaja postúpili na krajské kolo. Gratulujeme!

Kvalifikačné kolo 6.ročníka MSR v CNC sústružení a frézovaní

19.11.2019 sa Tomáš Janisko (IV.P) pod taktovkou Mgr. Petra Macáka - ako spoločný súťažný tím (žiak + pedagóg) zúčastnil kvalifikačného kola 6.ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní. Tomáš postúpil do finále z 2.miesta, ktoré sa uskutoční v apríli 2020 na našej škole. Gratulujeme!

Krajské kolo ZENIT v strojárstve

Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 21.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Súťažilo sa v 4 kategóriách - A (stredné priemyselné školy), R (ručné povolania), S (strojné povolania) a C (programovanie CNC).

Exkurzia - Synagóga

Trieda IV.P navštívila synagógu v Košiciach. Zároveň si pozreli výstavu diel maliara Ľudovíta Felda, maliara u Mengeleho v Osvienčime.

Študijné maturitné odbory

2262K

Hutník operátor Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.

2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
                    U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                    Slovenské magnezitové závody, a.s.
2679K Mechanik mechatronik Duál
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
                     U.S.Steel Košice, s.r.o.,
                     Slovenské magnezitové závody, a.s.
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadeníDuál
                     Rosenberg-Slovakia, s.r.o.
   

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Partneri duálneho vzdelávania
 

U.S.STEEL Košice, s.r.o.
ROSENBERG-SLOVAKIA, s.r.o.
SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a.s. - Jelšava (divízia Bočiar)

Prázdny

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri

Prázdny
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314