AKTUALITY

6. októbra 2019  10 naši žiaci pod vedením zástupcu pre TV Ing. Petra Husza odcestovali  na 21-dňovú odbornú stáž do Budapešti v Maďarsku   v rámci projektu ERASMUS+. 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa dňa 26.9.2019 uskutočnila interaktívna prezentácia širokej škály európskych i svetových jazykov, ktorej si zúčastnení žiaci overili formou kvízu svoje vedomosti z rôznych oblastí  svetových jazykov. Nakoniec v úspešne zvládnutej doplňovačke zistili, že "SMILE IS A UNIVERSAL LANGUGAGE", teda že úsmev je univerzálny jazyk, ktorému rozumie každý človek :)      foto

Dňa 16.9.2019 sa štyria žiaci našej školy - Adrián Kolibár a Roderik Lučai (III.P), Dávid Oravec a Martin Hamrák (II.MPS) zúčastnili odborného seminára pre SŠ na tému dobrovoľníctvo, ktoré sa konalo v budove SteelPark v Košiciach. Počas podujatia získali informácie o možnostiach,  ako sa zapojiť do dobrovoľníctva a čo dobrovoľníctvo prináša. Vypočuli si aj ako sa do dobrovoľníctva zapájajú iné stredné školy v Košiciach a v košickom kraji. V závere podujatia bol všetkým účastníkom predstavený európsky portál pre mládež.      foto

20.9.2019 sa uskutočnilo v  Košiciach na Aničke regionálne kolo v cezpoľnom behu, kde mala aj naša škola zastúpenie. Matej Pribičko z I.DM obsadil 7.miesto.     foto

BAZÉN  otvorený od pondelka do piatku.  V SOBOTU je bazén momentálne mimo prevádzky.

Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

Študijné maturitné odbory

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri