Kalendár, oznamy

Kvalitné vzdelanie

s istou budúcnosťou

Spolupracujeme iba s tými najlepšími.

Tak poď študovať k nám!

Úspešní v okresnom kole

Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom a anglickom jazyku. V kategórii 2D - nemecký jazyk - obsadil Kevin Müller z II.D 1.miesto. V kategórii 2D - anglický jazyk - obsadil Norbert Pelegrin z III.DPS 1.miesto. Obaja postúpili na krajské kolo. Gratulujeme!

Kvalifikačné kolo 6.ročníka MSR v CNC sústružení a frézovaní

19.11.2019 sa Tomáš Janisko (IV.P) pod taktovkou Mgr. Petra Macáka - ako spoločný súťažný tím (žiak + pedagóg) zúčastnil kvalifikačného kola 6.ročníka Majstrovstiev SR v CNC sústružení a frézovaní. Tomáš postúpil do finále z 2.miesta, ktoré sa uskutoční v apríli 2020 na našej škole. Gratulujeme!

Krajské kolo ZENIT v strojárstve

Dňa 27.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 21.ročníka súťaže ZENIT v strojárstve. Súťažilo sa v 4 kategóriách - A (stredné priemyselné školy), R (ručné povolania), S (strojné povolania) a C (programovanie CNC).

Exkurzia - Synagóga

Trieda IV.P navštívila synagógu v Košiciach. Zároveň si pozreli výstavu diel maliara Ľudovíta Felda, maliara u Mengeleho v Osvienčime.

Simulácia procesu výroby ocele

V piatok 15. 11. 2019 žiaci IV. BD – hutníci za odbornej pomoci Ing. Petra Demetera, PhD. z Fakulty metalurgie, materiálov a recyklácie, z Ústavu metalurgie, simulovali procesy výroby ocele.

Žiť energiou

Dňa 24.10.1019 našu školu navštívili pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pod gesciou Ministerstva hospodárstva. Názov prvej prednášky bol „Energeticky efektívne v domácnosti-ach s využitím OZE. Viedla ju Ing. Slávka Kočanová, Phd.

Celoštátna prehliadka AMAVET

V dňoch 6-8.11.2019 sa v Bratislave konala celoštátna prehliadka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Náš klub Amavet 960 reprezentovali Daniel Ibrahim s Frézovacím a gravírovacím CNC strojom a Miroslav Marionda s Dávidom Lacknerom a ich Quadruped Spiderom. Na zahraničné festivaly síce nepostúpili, ale určite si doniesli množstvo zážitkov a cenných poznatkov.

IT show

V piatok 8.11.2019 sme sa s triedami III.DPS a II.MPS zúčastnili výstavy informačných technológií IT show, ktorej 3.ročník sa konal v OC Optima, Košice. Novinky a trendy z oblasti IT, herného sveta, súťaže, to bolo náplňou výstavy. Veríme, že si každý našiel to svoje.

Účelové cvičenie

V dňoch 23. a 24.10.2019 sa uskutočnili účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník. Počasie sme mali príjemné teplé, priam letné. Žiaci absolvovali jednotlivé stanovištia, kde sa dozvedeli niečo o poskytovaní prvej pomoci, ochranných prostriedkoch CO, topológii i topografii. Na záver absolvovali krátku prechádzku v krásnom slnečnom počasí.

Študijné maturitné odbory

2262K Hutník operátor Duál
2413K Mechanik strojov a zariadení Duál
2679K Mechanik mechatronik Duál
2697K Mechanik elektrotechnikDuál 
2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2411K Mechanik nastavovač

Prečo študovať u nás ?

  Kvalitné a efektívne vzdelávanie
  Odbornosť pedagogických zamestnancov
  Kvalitné materiálno – technické vybavenie
  Spolupráca  žiak – rodič – učiteľ
  Podpora mimoškolskej činnosti
  Tvorivá priateľská a partnerská atmosféra na škole
  Uplatniteľnosť na trhu práce

Vzdelanie pre budúcnosť

Sme hlavnou partnerskou školou U. S. Steel Košice

Praktickú časť zabezpečujeme v certifikovanom Centre odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu na prevádzkach v U. S. Steel Košice.
Poskytujeme vzdelanie na výkon povolaní a odborných činností.

Partneri