Šport

Prázdny

Bazén

 Plaváreň - otvorená aj pre verejnosť

Prenájom športových zariadení oprávneným osobám

+421 55 7260 210,  7260 111, 673 7157
Vstup povolený iba  s kúpacou čiapkou a v prezúvkach!!!

Pondelok 14.30 - 18:00
Utorok 14.30 - 18:00
Streda 14.30 - 18:00
Štvrtok 14.30 - 18:00

Piatok

14.30 - 18:00

Sobota                        9.00 - 14.00                                      

Bazén

 
dospelí 2,50 €/ 90 min
deti do 15 rokov 2 €/ 90 min
Sauna  
dospelí 2,50 €/ 1 hod
deti do 15 rokov 2€/1hod
Bazén a sauna 4,50 €/2hod dospelí
3,50 €/2hod deti do 15 rokov
Permanentka bodová 20,00 €
Poplatok za prestieradlo
Žiaci SOŠ - sauna
1 €
1 €
Záloha za požičanie kladky 3,00 €
Zalomený kľúč od skrinky 1,70 €

V Košiciach-Šaci, 2.10.2019

Telocvičňa