Innovation Camp, Banská Bystrica


Finančná gramotnosť ako jedna z kľúčových zručností pre kvalitný život každého z nás je veľmi dôležitá. Dňa 22. 3. 2022 sa v Banskej Bystrici konala súťaž Innovation Camp, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Je to celodenná súťaž, ktorá podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja komunikačné a prezenčné zručnosti mladých ľudí. Žiaci v súťaži pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže – JA Slovensko. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, bolo nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy. 60 žiakov z 15-tich škôl prezentovalo svoje inovatívne návrhy ako efektívne a prakticky naučiť deti a mladých ľudí hospodáriť s peniazmi pred odbornou porotou v zložení: Eva Šnircová – biznismentor, Silvia Žuffa – 365.bank a Anton Bittner - ABAS FX.

Súťažný tím, v ktorom bol náš žiak Norbert Vass, vyhral 2. miesto a tím, ktorého členom bol Samuel Hutkai, sa umiestnil na 3. mieste. Reprezentovali nás aj Róbert Rybár a Ondrej Korinek. Chlapci podali taktiež excelentné výkony, ale ocenené boli len 4 najlepšie tímy.

Všetkým žiakom, ktorí nás reprezentovali, srdečne blahoželáme!

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: