Spolupráca s firmami

Škola úzko spolupracuje v rámci odborného výcviku s firmou U.S.Steel Košice.

Študenti odboru MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ absolvujú odborný výcvik v rôznych IT firmách:

  • NOVÉ TECHNOLÓGIE A SLUŽBY, s.r.o
  • WEBEX MEDIA,  s.r.o.
  • KYBERNETIKA, s.r.o.
  • ALFASAT, s.r.o.
  • T-SYSTEMS