24.ročník súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE - krajské kolo


Dňa 29. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo 24. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve.  Školu navštívili žiaci z rôznych škôl Košického kraja. Súťažiaci si zmerali sily v štyroch kategóriách.

Kategória A – zameraná na výučbu v stredných priemyselných školách. Zahŕňa strojárske kreslenie, technológiu a pevnostné výpočty. V uvedenej kategórii naši žiaci nesúťažili.
Kategória S – zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výrobnej dokumentácie za pomoci strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie).
Kategória R – zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výrobnej dokumentácie za pomoci ručného spracovania materiálov.
Kategória C – zameraná na postup výroby strojného komponentu pomocou technológií CNC.

Naši žiaci si počínali veľmi dobre.

V kategórii R vybojoval medzi 11 súťažiacimi Ondrej Štuller z III. DP krásne 2. miesto.

V kategórii S sa umiestnil Viktor Mitro zo IV.DP na 3. mieste spomedzi 6 súťažiacich.

Víťazom krajského kola v kategórii C sa spomedzi 8 súťažiacich stal žiak z III. DP Dávid Hoffman a Matúš Hanusin zo IV.DP obsadil 2.miesto.

Celoštátne kolo sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 19. – 21. marca 2024.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Výsledková listina

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: