Naša škola

Sme Stredná odborná škola - bývalé Stredné odborné učilište hutnícke v Košiciach - Šaci. Patríme medzi školy, kde príprava na povolanie má dlhoročnú, pomaly 60-ročnú tradíciu a kvalitu potvrdenú uplatnením našich absolventov na všetkých úrovniach riadenia rôznych firiem na Slovensku.

Svoju históriu sme začali písať v školskom roku 1964/1965 ako Odborné učilište hutnícke v Šaci. V tomto období bolo učilište vybudované s cieľom pripravovať budúcich zamestnancov pre VSŽ Košice.

Pri budovaní učilišťa boli uplatnené dlhoročné skúsenosti z prípravy odborníkov v ďalších podnikoch federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, a tak učilište patrilo od začiatku k najmodernejším školám v bývalom Česko-slovensku. A v tomto trende škola pokračuje až dodnes. Po prevzatí podniku VSŽ Košice spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o., pokračuje veľmi dobrá spolupráca medzi školou a firmou.

Škola má veľmi dobré podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že škola prešla výberom a stala centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel. Naša škola sa stala dielňou múdrosti a zručnosti. Žiaci z našej školy odchádzali a odchádzajú do života všestranne pripravení. Dáva priestor na sebarealizáciu a učí zodpovednosti za svoje konanie.

Máme svoju víziu do budúcnosti. Naším cieľom je vytváranie efektívneho, produktívneho a moderného priestoru na učenie sa, vytváranie podmienok na tvorivé vyučovanie s aktívnym zapojením žiakov, formovanie ich pozitívneho a správne orientovaného hodnotového systému potrebného na plnohodnotný život.
Tomu sme prispôsobili aj školský vzdelávací program pre jednotlivé odbory a zamerania.

 

Od školského roku 2020/2021 sme  Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach-Šaci.

JURIJ ALEXEJEVIČ GAGARIN
(9.3.1934 - 27.3.1968)

S našou školou sa úzko spája meno prvého človeka vo vesmíre - Jurija Alexeeviča Gagarina. 12.4.2021 uplynulo presne 60 rokov, keď 12. apríla 1961 na kozmickej lodi Vostok 1 obletel Zem ako prvý človek pri priemernej rýchlosti okolo 28-tisíc kilometrov za hodinu.

Naša škola, Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach - Šaci je známa výchovou odborníkov pre oceliarne U. S. Steel, v minulosti Východoslovenské železiarne (VSŽ). Vznikla v roku 1964 pre potrebu prípravy kvalifikovaných pracovníkov pre hutnícky gigant. Od roku 1975 niesla čestný názov podľa prvého kozmonauta Jurija Gagarina, ktorý školu osobne navštívil.

História strednej školy sa začala písať ešte v priestoroch vstupného areálu košických železiarní, kde stála pôvodná budova odborného učilišťa. Tú po postupnom dobudovaní v 70. rokoch minulého storočia na Učňovskej ulici v Šaci nahradil veľký areál s novou školou, dielňami a internátmi. V týchto priestoroch sa okrem slovenských žiakov pripravovali do roku 1989 aj mladí Vietnamci a krátko aj Severokórejčania.

Sovietsky kozmonaut Gagarin zavítal do školy v roku 1966. Prispelo k tomu aj jeho stredné vzdelanie, keďže bol vyučený v odbore zlievač. "Keď prišiel Gagarin do Československa, navštívil aj VSŽ a našu školu. Máme o tom zápisy v kronike. Dokonca sme mali aj čestný názov - Stredné odborné učilište hutnícke J. A. Gagarina," hovorí riaditeľ. Hoci meno sovietskeho kozmonauta z názvu školy po roku 1991 vypadlo, nad vstupom do budovy dodnes ostala jeho pôvodná podoba. Prvý let do vesmíru v roku 1961 pred školou pripomína veľká socha Gagarina v skafandri, ktorej autorom je sochár Juraj Bartusz (rok 1983).

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314