Školský internát na minigolfe


Dňa 29.4.2024 sa žiaci nášho internátu zúčastnili na outdoorovej akcii ADVENTURE minigolf. Na čerstvom vzduchu, pri fyzicky nenáročnej aktivite, si žiaci užili zábavu a súťaženie. Najdôležitejšia bola koncentrácia, presnosť, odhadnúť silu úderu, správne držanie palice, správne držanie tela, náprah ...... a nestratiť loptičku.  

Priebeh a pravidlá ADVENTURE minigolf : Žiaci sa rozdelili do piatich družstiev. V každom družstve boli 2 žiaci. Hraciu plochu minigolfu tvorilo 18 jamiek. Jednotlivé jamky boli očíslované poradovými číslami. Dodržiavalo sa poradie jamiek. Cieľom hry bolo dopraviť loptičku v čo najmenšom počte úderov do jamky. Víťazom sa stalo družstvo s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: