MECHANIK MECHATRONIK

KÓD ODBORU: 2679 K

DUÁLNE VZDELÁVANIE - U.S.Steel Košice, s.r.o., Rosenberg-Slovakia, s.r.o.

Študijný odbor 2697 K mechanik mechatronik je štvorročný študijný odbor pre chlapcov aj dievčatá ukončený maturitnou skúškou a získaním výučného listu. Študijný odbor je koncipovaný tak, aby absolventi  vedeli aplikovať poznatky viacerých vedných disciplín, predovšetkým mechaniky, elektrotechniky a  informatiky. Interdisciplinárny charakter odboru vyžaduje odbornosť v oblasti základov mechanických sústav.

Absolvent dokáže riešiť problémy  mechatroniky, má znalosti o mechanických a elektronických komponentoch a moduloch, teórie riadenia a informatiky.

Absolventi študijného odboru mechanik mechatronik sú po absolvovaní nástupnej praxe pripravení pracovať na pracoviskách firiem v týchto  oblastiach :  

  • výpočtovej techniky (hardvér a softvér počítačov, počítačové siete),
  • programovania automatov, kontrolérov  a mikročipov (roboty a automaty výrobných liniek, automaty riadiacich pracovísk, riadiace jednotky strojov), 
  • programovania CNC strojov  (počítačom riadené obrábacie stroje pracujúce samostatne alebo v rámci výrobnej linky),
  • elektropneumatiky a elektrohydrauliky (pneumatické a hydraulické stroje a prístroje ovládané ručne, elektricky alebo počítačom),
  • silnoprúdovej techniky (silnoprúdové rozvody, stroje a zariadenia – ich obsluha servis a riadenie aj pomocou automatizačnej techniky),
  • slaboprúdovej techniky (spotrebná elektronika, oznamovacia technika, elektronické riadiace jednotky).

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: