Náš pán riaditeľ bol ocenený


Aj tento rok Košický samosprávny kraj ocenil pri príležitosti DŇA UČITEĽOV pedagógov za ich záslužnú činnosť. 
Medzi ocenenými bol aj náš pán riaditeľ Ing. Peter Smolnický.

Pán riaditeľ nastúpil na SOŠ priemyselných technológií ( v tom čase SOU hutnícke ) v Šaci v roku 1987 ako učiteľ odborných elektrikárskych predmetov. Na niekoľko rokov sa rozhodol zmeniť povolanie učiteľa a odišiel do iného odvetvia, kde hľadal nové výzvy a skúsenosti.  V roku 2005 sa opäť vrátil do školstva s novými perspektívami, novými výzvami a chuťou pokračovať v práci s mladou generáciou. Ako učiteľ preukázal svoju profesionalitu, zodpovednosť, iniciatívu, riadiace schopnosti, vďaka čomu postupne prešiel kariérnymi pozíciami od vedúceho predmetovej komisie cez zástupcu riaditeľa školy až sa v roku 2019 stal riaditeľom školy. Zároveň dlhodobo bol aktívnym členom celoštátnej hodnotiacej komisie a organizačného výboru súťaže ZENIT.

Náš pán riaditeľ, je riaditeľom s jasnou víziou, silnou vôľou dosiahnuť stanovené ciele, má nadšenie pre svoju prácu, vie sa flexibilne prispôsobiť meniacim sa podmienkam a rýchlo reagovať na nové situácie. Vie efektívne komunikovať s kolegami, žiakmi, rodičmi ale aj partnermi školy. Jeho oddanosť je prínosom pre dlhodobý úspech školy. Pod jeho vedením si škola udržala svoj vysoký kredit, tak medzi žiakmi, rodičmi, zamestnávateľmi ako aj medzi ostatnými strednými školami. 28 rokov svojho profesionálneho života bol verný jednej organizácii a jej hodnotám.

Je dobrým človekom, ktorý svoju prácu miluje, robí ju s nadšením, láskou  a vkladá do nej svoje srdce.

Pánovi riaditeľovi z celého srdca v mene všetkých kolegov a žiakov GRATULUJEME!

Foto: KSK

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: