Centrum odborného vzdelávania

 

Škola má veľmi dobré podmienky na prípravu odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že prešla výberom a stala sa centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel.

Ciele Centra odborného vzdelávania:

  • zabezpečovanie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, predovšetkým praktického vyučovania zameraného na kvalitného absolventa s modernými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami
  • skvalitnenie odbornej prípravy pedagogických zamestnancov stredných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi
  • identifikovanie nových zručností a  technológií  používaných v hutníctve a strojárskej výrobe, a to  v spolupráci so zamestnávateľmi


Hlavnými úlohami centra odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu sú:

  • organizovanie odborného vzdelávania žiakov školy a satelitných stredných odborných škôl v strojárskych a príbuzných učebných a študijných odboroch 
  • rekvalifikácie dospelých
  • organizácia súťaží praktických zručností žiakov a dospelých v nových technológiách

Pracoviská Centra odborného vzdelávania:

Tréningové centrum pre montáž a demontáž
Úlohou tréningového centra pre montáž a demontáž je naučiť študentov našej školy a iných škôl vykonávať montáž a demontáž základných strojných zariadení. Centrum pre montáž a demontáž sa využíva aj pre rekvalifikačné kurzy. Nácvik a rozvoj praktických zručností sa uskutočňuje na reálnych strojných zariadeniach, ktoré našej škole poskytla spoločnosť U. S. Steel Košice.

Diagnostické centrum
Pracovisko Diagnostické centrum bolo vybudované s cieľom rozšíriť možnosti centra odborného vzdelávania na základe požiadaviek kladených spoločnosťou U.S.Steel Košice, s.r.o., pre pôsobenie v pracovných pozíciách OPTECH v oblasti údržbárskej a inšpekčno - diagnostickej.

Kabinet OBP pre výučbu problematiky bezpečnosti práce

Odborná učebňa pre montáž a demontáž 
Je súčasťou pracoviska pre vyučovanie technológie montáže.

Odborná učebňa v hale D 
Upravená pre využívanie digitálnej techniky v pedagogickom procese.

Odborné učebne pre výučbu strojného obrábania, učebňa merania, učebňa metalografie
Na teoretickom vyučovaní sa využívajú odborné učebne mechatroniky, odborná učebňa pre hutníctvo, odborná učebňa pre elektrotechniku s didaktickou technikou LUKAS NÜLLE z Nemecka a štyri nové učebne s interaktívnymi tabuľami.

Pracovisko pre CNC techniku
Vybavené strojmi SUI 63 NC s riadiacim systémom Fanuk, Obrábacie centrum V 100 s riadiacim systémom Heidenhain pre frézovanie a univerzálne obrábacie centrum EMCO TRUN concept 250 s riadiacim systémom Sinumerik. Technické vybavenie pracoviska umožňuje dokonale prebrať problematiku programovania a nácvik základných zručností pre obsluhu CNC strojov.

Pracovisko pre zváranie
Je rozdelené na pracoviská: pracovisko zvárania obalenou elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére a pracovisko pre výučbu spájania kovov a rezania kyslíkom.

Prázdny
Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314