Imatrikulácia ŠI


Noví ubytovaní žiaci – prváci, aby sa stali riadnymi členmi nášho internátu, mali by prejsť rituálom prijímania do Cechu Internátneho SOŠ PT ŠACA. Pre nových prvákov  dňa 25.10.2023 minuloroční prváci, ktorí ako prví zažili túto prijímaciu ceremóniu, pripravili zopár zábavných úloh. Nováčikovia tak mali možnosť prejaviť sa ako zrelí jedinci, ktorí sú schopní nebrať sa príliš vážne. Všetci prváci ukázali svoju šikovnosť a bez problémov prešli zadanými úlohami. Každý prvák dostal Certifikát so svojím menom ako spomienku. Dúfame, že si tento deň užili  a že si ho navždy uchovajú vo svojej pamäti. Na záver Bonusom celej imatrikulácie bola neformálna beseda s riaditeľom školy a školského internátu, ktorý bol našim čestným hosťom.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: