Prázdny

ŠKOLSKÝ PARLAMENT

pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice

Dňa 27.9.2021 sa na našej škole uskutočnili voľby členov do ŽŠR.

Predsedom Žiackej školskej rady sa stal GALIŠIN Lukáš z III.DM,
podpredsedom DRÁBIK Filip z III.PPS
a zapisovateľom HOVANEC Ľubomír z II.T. triedy.äFilip DRÁBIK

Zvoleným členom blahoželáme, tešíme sa na spoluprácu a nové návrhy na zlepšenie a spríjemnenie atmosféry v našej škole

Podľa novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1.2022 došlo ku zmene názvu.

Žiacka školská rada od 1.1.2022 pokračuje v nezmenenom zložení svojej činnosti pod názvom "Školský parlament".

Dňa 4.3.2022 sa uskutočnilo plánovacie stretnutie školského parlamentu, ktoré viedol Jakub Szepesgyorky z RCM v Košiciach.

Aktívni členovia ŽŠR

 Denis JANOŠČÁK (IV.D) 
  Erik LEŠČINSKÝ (IV.P) 
 Dávid ORAVEC (IV.MPS) - zástupca žiakov v Rade školy
 Ľubomír HOVANEC (II.T)
  Lukáš GALIŠIN (III.DM)
 Filip DRÁBIK (III.PPS)


pod vedením
Ing. Kataríny
 KOVALOVEJ, PhD.

Štatút ŽŠR

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314