ŠKOLSKÝ PARLAMENT

ŠKOLSKÝ PARLAMENT
pri Strednej odbornej škole priemyselných technológií, Učňovská 5 Košice

Podľa novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1.2022 došlo ku zmene názvu.

Žiacka školská rada od 1.1.2022 pokračuje v nezmenenom zložení svojej činnosti pod názvom "Školský parlament".

Zoznam členov ŠP pri SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice v školskom roku 2022/ 2023:

Predseda ŠP:          Ľubomír Hovanec        III.T     

Podpredseda ŠP:   Radovan Goliaš            III.T     

Tajomník ŠP:          Attila Csatlós                 II.DP   

                                  Lukáš Gališin                 IV.DM 

         Peter Nižník                   II.M     

           Martin Jaklovský           II.T      

             Matúš Duňa                    III.BM  

         Sebastián Flóra              II.DP    

Na stretnutí 17.10.2022 sa zvolení členovia ŠP dohodli na úzkej spolupráci
s dobrovoľníkmi, ktorými sa stali ostatní kandidáti na členov ŠP.

Daniel Horváth                I.M

Jakub Černák                  I.P

Samuel Verner                I.T

Balázs Gergely                I.TL

Vojtech Jenčík                II.B

Erik Varga                        III.BM

 

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

Ako bolo na Erasmus+

Voľby do školského parlamentu

Pobytové školenie členov ŠP v Kysaku

Stretnutie s delegátom SR pri OSN

Plánovacie stretnutie školského parlamentu

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314