Otvorenie školského roka 2023/2024


Školský rok 2023/2024 prišiel dnes na našu školu slávnostne otvoriť predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj ako náš zriaďovateľ pomohol s financovaním rekonštrukcií športovísk, telocvične a plavárne. Mgr. Andrea Gajdošová, ktorá je poverená vedením odboru školstva, predstavila prítomným žiakom, rodičom  a pracovníkom školy  budúcnosť školy. U nás, v Šaci, sa má vybudovať jedinečný campus odborného vzdelávania.

Škola sa pochválila aj novou, zrekonštruovanou knižnicou, ktorá predstavuje nový a moderný spôsob vyučovania.

Veríme, že tento školský rok bude pre našu školu prelomový. 

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  sykorova@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: