Školský internát

Aktivity

Zapojení sme do dlhodobých projektov ako je napríklad spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej a kultúrnej oblasti (medzi-internátna súťaž v stolnom tenise, volejbale, vlastná literárna tvorba žiakov, futbal, nohejbal).

Dlhodobo realizujeme celointernátne projekty ako sú:

  • privítanie žiakov 1. ročníka - Imatrikulácia,
  • rozlúčka so žiakmi 4. ročníkov,
  • stretnutie s významnými osobami z regiónu, či s bývalými žiakmi,
  • exkurzie a výlety,
  • vianočný program,
  • kurz spoločenského správania,
  • športové turnaje.

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: