Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) Je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Študenti svoju prácu riešia samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom tejto iniciatívy je samostatná písomná práca a v niektorých súťažných odboroch aj výrobok, ktorý študenti samostatne zhotovili. Práca sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

ŠKOLSKÝ METODIK SOČ: Ing. Peter VIDA

 Štruktúra práce
Metodika_SOČ
Titulný list
Zameranie odborov

Pokyny pre školský rok 2023/2024:

Organizačné pokyny

Prihláška SOČ

SOČ manuál

SOČ pokyny

Prihlásenie žiakov do Krajskej prehliadky cez e-systém ŠIOV: 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční: 

Prosíme súťažiacich, aby si na krajskú prehliadku SOČ pripravili 5-minútovú prezentáciu alebo video o svojej práci a pripravili sa na obe formy súťaže, teda prezenčnú alebo dištančnú podľa konkrétnej situácie.
Formu Krajského kola oznámime včas podľa konkrétnej hygienickej situácie. Podrobnejšie informácie o priebehu súťaže SOČ a termíny nájdete na stránke rcm.sk. Prosíme o priebežné sledovanie tejto stránky.

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční: 25. až 28. apríla 2023

Upozornenie:
Na všetky kolá súťaže SOČ sa žiak prihlasuje len elektronickou prihláškou, ku ktorej je prístup cez stránku https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna- cinnost/ → Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ. Do elektronickej prihlášky sa vkladá aj práca. Do práce sa po odoslaní už nedá zasahovať.

Porotcovia budú mať prístup k prácam on-line, preto stačí v prípade prezenčnej formy súťaže priniesť na Krajské kolo len jednu prácu spolu s vytlačenou prihláškou. Vytlačená práca bude porotcom k dispozícii počas obhajoby . Všetky informácie o súťaži SOČ nájdete v metodickej príručke SOČ, ku ktorej sa dostanete pomocou linku
https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/
alebo
https://siov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Metodika_SOC_2019_B5.pdf

 

Prázdny

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: