Návšteva Svetovej banky na škole


Dňa 28. 09. 2023 našu školu navštívili predstavitelia Svetovej banky, delegáciu viedol Husein Abdul-Hamid, špecialista na vzdelávanie.

Účelom návštevy bola prehliadka priestorov pre odborné vzdelávanie a zároveň KSK predstavilo vizualizáciu nového Kampusu, ktorého výstavba je naplánovaná pri našej škole.

Počas stretnutia sa názory zjednotili v tom, že je nutné začať s výstavbou novej haly pre odborný výcvik, kde by sa žiaci vzdelávali na moderných zariadeniach, zameraných hlavne na automatizáciu a robotiku. Tento krok je nutné urobiť aj z dôvodu príchodu nového zamestnávateľa v regióne, a to firmy VOLVO, ale pri výbere zariadení sa, samozrejme, budú akceptovať aj požiadavky ďalších firiem pôsobiacich v KSK.

Predstavitelia Svetovej banky nás ubezpečili, že sú k tejto myšlienke naklonení a budú tento projekt podporovať na každej úrovni. 

(foto: Iveta Lazorová, VUCKE)

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: