Technická olympiáda


Vybraní zástupcovia všetkých prvých tried sa 02. 06. 2022 zúčastnili technickej olympiády. Popasovali sa s úlohami teoretického aj praktického charakteru celkovo v troch kolách.

Prvé kolo tvorili úlohy logického charakteru, v ktorých všetky tímy preukázali dobré znalosti. Druhé kolo bolo zamerané na odborné znalosti. Chlapci ukázali, že sú odborníkmi na svojom mieste a testy urobili nie menej ako na  57 %. V treťom praktickom kole vyrábali z odpadových materiálov podľa vlastných nápadov a projektov fungujúci mechanizmus, ktorý následne aj predstavili. Nápady boli veľmi rôznorodé, bohaté a veľmi dobre.

Po skončení všetkých troch kôl sme spočítali body, vyhodnotili výsledky a odovzdali ceny. Všetci sme mali radosť, že sme spolu strávili pekné, kreatívne a poučné chvíle a navzájom sa niečo nove naučili.

Celkové výsledky:

  1. Miesto – I. P
  2. Miesto – I. D
  3. Miesto – I. T

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im v ďalšej práci veľa úspechov.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: