Školské kolo olympiád v cudzom jazyku


Ako každoročne, aj v školskom roku 2021/2022 sa na našej škole napriek nepriaznivej situácii v súlade s pokynmi organizátora IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže uskutočnili školské kolá v poradí už 32.ročníka populárnej postupovej súťaže v kategórii 2D, a to Olympiáda v anglickom jazyku dňa 22.11.2021 a Olympiáda v nemeckom jazyku dňa 26.11.2021. Školské kolo olympiády v ruskom jazyku je plánované v neskoršom termíne.

V školských kolách súťaže skupina najtalentovanejších študentov s vynikajúcimi výsledkami v cudzích jazykoch úspešne zvládla test v elektronickej forme, v ktorom mali súťažiaci možnosť preukázať svoje vedomosti, schopnosti a jazykové kompetencie v oblasti počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatiky, lexiky aj frazeológie.

Spomedzi dvadsiatky súťažiacich v anglickom jazyku najlepší výkon podal žiak triedy III.PPS - Samuel Pač a v nemeckom jazyku to bol žiak triedy IV.D - Kevin Müller. Uvedení celkoví víťazi školského kola predmetových súťaží budú našu školu reprezentovať v okresných kolách olympiád, v ktorých im budeme obom držať palce a veriť, že budú úspešní.

Všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili školského kola OAJ a ONJ ďakujeme za účasť i za snahu a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu cudzích jazykov.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: