Prevencia extrémizmu


Dňa 21.10.2022 sa všetky triedy III. ročníka zúčastnili besied, zameraných na prevenciu extrémizmu. Extrémizmus je problém, ktorý narastá aj medzi mladými ľuďmi. Účinnou oblasťou, ako minimalizovať rizikové správanie, medzi ktoré extrémizmus samozrejme patrí, je prevencia, realizovaná práve v školskom prostredí.

Naša škola v tomto smere vyvíja úsilie, aby naši žiaci mali dostatok informácii, ako predchádzať rizikovému správaniu, dôsledkom trestnoprávnej zodpovednosti.

Ďakujem Policajnému zboru v Košiciach , ktorý svojím aktívnym prístupom výrazne napomáha realizovať tieto preventívne aktivity. Osobitná vďaka patrí mjr. Sotákovi a kpt. Babiarovej za ich podnetné prednášky.

                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Gabriela Špaková

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: