Ľudské práva


Deň zápasu za ľudské práva
Medzi pamätnými dňami Slovenskej republiky je 25.marec označený ako Deň zápasu za ľudské práva. Pri tejto príležitosti sa u našich druhákov uskutočnili interaktívne besedy na tému ľudských práv.
Žiaci pracovali v skupinkách na vedomostnej úlohe, víťazné družstvo získalo ako odmenu jednotku z dejepisu.
Cieľom aktivít bolo, aby si žiaci uvedomili tento významný medzník boja za demokratizáciu slovenskej spoločnosti.
Mgr. Gabriela Špaková, Mgr. Lucia Šimková

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: