Darcovstvo krvi


Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch našej školy v spolupráci s NTS SR uskutočnil mobilný odber krvi.

Sme veľmi radi, že po období pandémie, sme sa mohli vrátiť k jednej z tradícii našej školy. Darcovstvo krvi je šľachetný čin, darovať krv znamená darovať život. Môžeme sa pochváliť, že máme žiakov a zamestnancov, ktorí neváhajú pomôcť úplne neznámym ľuďom, odkázaným na krv.

Prihlásených bolo 54 dobrovoľníkov. Mimo učiteľov sa darcovstva zúčastnili žiaci z tried- III.BA, III.BB, III.DM, III.PPS, III.TA, III.TB, IV.B, IV.D, IV.MPS, IV.P, IV.T. Veľká vďaka za túto humánnu činnosť patrí všetkým zúčastneným.

                                                                                                                                        Mgr. Gabriela Špaková, Mgr. Lucia Šimková

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: