OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022


HARMONOGRAM:

2.9.2021(štvrtok):

 • 1.ročník - o 9:30 hod v učebniach triednych učiteľov
 • 2. - 4. ročník – o 8:00 hod. v učebniach triednych učiteľov

 

      Žiaci 1.ročníka  - nezabudnúť priniesť:

 1. ORIGINÁL vysvedčenia z 9.ročníka
 2. ORIGINÁL rodného listu
 3. 1 ks fotografie veľkosti 3x4 cm na žiacky preukaz
 4. vyplnený informačný hárok (súčasť pozvánky)
 5. vyhlásenie o bezpríznakovosti (súčasť pozvánky)
 6. oznámenie o výnimke z karantény (súčasť pozvánky)

3.9.2021 (piatok):

 • všetky ročníky budú mať triednické práce
 • vyučovanie podľa rozvrhu začne od 6.9.2021 (pondelok)

 

POKYNY:

Pri nástupe do školy sa žiaci musia preukázať vyhlásením o bezpríznakovosti (je možné využiť 2 spôsoby)

 • buď vyplnením online tlačiva cez EDUPAGE
 • alebo podpísaným tlačivom osobne triednemu učiteľovi

(ubytovaní žiaci na ŠI sa preukazujú vychovávateľovi pri nástupe na internát)

 

Pred vstupom do budovy je potrebné si prekryť horné dýchacie cesty.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID -19, ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo ŠI.

Oznámenie o výnimke z karantény.

 

Preukazovanie sa negatívnym testom NIE JE potrebné!

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100 sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261 sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111 vrátnica školy
     +421 55 72 60 258 sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225 sekretariát praktického vyučovania
     +421 55 72 60 235 bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO:  17050367
DIČ:   2020959314