Finišujeme s projektom!


Naša škola bola vybraná do IROP projektu. IROP je integrovaný regionálny operačný program. Účelom je moderná a efektívna výučba v oblasti priemyselných technológií.

Finišujeme!!!

Projekt IROP a najmodernejšie vybavenie učební elektro-silnoprúd a slaboprúd a učebne robotiky.

Všetko dokončujeme tak, aby sme spustili výučbu odborných predmetov a odborného výcviku práve v týchto učebniach.

Školský rok 2023/2024

Školský rok 2022/2023

Úspechy žiakov

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
       PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ
       Učňovská 5 
       040 15 Košice

  smolnicky@sossaca.sk
sekretariát riaditeľa:
 frankovicova@sossaca.sk

  SOŠ PT
     GPS: 
48° 37' 54.1633897" N
               21° 10' 43.4005737" E

 +421 55 72 60 100   sekretariát riaditeľa
     +421 55 72 60 261   sekretariát teoretického vyučovania
     +421 55 72 60 111   vrátnica školy
     +421 55 72 60 258   sekretariát ekonomického úseku
     +421 55 72 60 225   sekretariát praktického vyučovania
     +421 905 702 776   bazén

Identifikačné údaje školy:
IČO: 17050367
DIČ:   2020959314

NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ: